ABC Sadržaj

U svom radu težimo vrhunskoj kvaliteti, nastojimo predstavljati standard, biti mjerilo kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima našeg poslovanja.

SADRŽAJ IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

Cilj zaštite na radu je sigurnost na radnom mjestu kao koncept koji odgovorne osobe moraju kontrolirati putem prepoznatih opasnosti, štetnosti i napora na radnom mjestu.

ZAŠTITA NA RADU

Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu upućuju na pravo svakog zaposlenika, bez obzira na djelatnost poslodavca, da svoj svakodnevni posao i aktivnosti obavljaju u sigurnom okruženju.

SAZNAJTE VIŠE

SADRŽAJ IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

Zaštita od požara uključuje one mjere koje su namijenjene sprečavanju zapaljenja i nekontroliranog požara, odnosno mjere koje se koriste za ograničavanje razvoja i učinaka požara nakon što požar započne.

zaštita od požara

Zaštita od požara uključuje mjere koje se planiraju tijekom izgradnje objekata ili provode u već postojećim građevinama, kao i mjere i postupke za koje se osposobljavaju korisnici tih objekata.

SAZNAJTE VIŠE

SADRŽAJ IZ PODRUČJA Ex INSTALACIJA I UREĐAJA

„Opasno područje - Ex zona“ definirano je kao područje u kojem atmosfera sadrži ili može sadržavati zapaljive ili eksplozivne plinove, prašinu ili paru u dovoljnim količinama za trenutni nastanak požara ili eksplozije.

Ex INSTALACIJE I UREĐAJI

Razvrstavanje opasnih područja trebalo bi provesti kao sastavni dio procjenjivanja rizika za prepoznavanje mjesta (ili područja) na kojima postoji potreba kontrole mogućeg zapaljenja (opasna mjesta).

SAZNAJTE VIŠE

ABC Learning

SAZNAJTE VIŠE