ABC Usluge

U svom radu ustrajni smo u svakodnevnoj suradnji s klijentima i svim ostalim dionicima kako bismo osigurali podršku njihovim jedinstvenim sigurnosnim zahtjevima. To uključuje pronalaženje rješenja u budućnosti glede sigurnosti kako bi ga ugradili na dugi rok, podrazumijevajući sigurnost i zaštitu zdravlja na radu kao našu trajnu misiju.

ZAŠTITA NA RADU

Zaštita na radu je multidisciplinarno područje koje se bavi omogućavanjem pojedincu da se bavi svojim zanimanjem na način koji najmanje šteti njihovom zdravlju i životu.

održavanje i promicanje uključujući poboljšanje i razvoj glavni su ciljevi na koje se fokusira zaštita na radu

SAZNAJTE VIŠE

ZAŠTITA OD POŽARA

Mjere zaštite od požara uključuju one koje se planiraju tijekom izgradnje objekata raznih namjena ili provode u već postojećim građevinama.

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje

SAZNAJTE VIŠE

EX INSTALACIJE I UREĐAJI

Poslodavac je dužan osigurati da radno okruženje omogućuje sigurno obavljanje posla, unatoč vjerojatnosti pojave eksplozivne atmosfere.

osiguranje organizacijskih mjera koje se odnose na tehničke metode za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozija

SAZNAJTE VIŠE

ABC Cloud

SAZNAJTE VIŠE