Važne smjernice za izradu procjene rizika (područje zaštite na radu), su prvenstveno točna identificiranja potencijalnih opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom koje koristimo za procjenjivanje rizika i otklanjanje uočenih rizika.

Kada se radi procjenjivanje rizika i otklanjanje uočenih rizika potrebno je imati na umu da postoje neke opasnosti, štetnosti i napori s priznatim/poznatim rizikom od mogućeg štetnog događaja za zaposlenike, npr., rad na visini, rad s kemikalijama, rad sa opasnim strojevima i uređajima, rad sa azbestom i sl., koje obavezno treba uzeti u obzir.

Utjecaj priznatih/poznatih rizika na uvjete na radu i u vezi s radom

Dobra polazišna točka je da napravite nadzor u svojem društvu i dobro razmislite o svim opasnostima, štetnostima i naporima koji moraju biti jasno iskazani i obrađeni prilikom izrade procjene rizika.

Drugim riječima, što to u aktivnostima, procesima ili recimo korištenim tvarima utječe na rad na siguran način, odnosno uzrokuje moguće ozlijede zaposlenika ili štetne učinke po njihovo zdravlje, a važno je i služi nam kao smjernica za izradu procjene rizika s čime bi svi radnici trebali biti upoznati?

Opasnosti su svi uvjeti na radu i u vezi s radom, koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika.

Štetnosti su kemijske, biološke i fizikalne štetnosti, koje mogu uzrokovati oštećenje zdravlja radnika i drugih osoba koje su im izložene.

Napori su statodinamički, psihofiziološki, napori vida i napori govora, koji mogu uzrokovati oštećenje zdravlja radnika koji su im izloženi.

Procjenjivanje i otklanjanje uočenih rizika

Opasnosti, štetnosti i napori na radnom mjestu – ilustracija

Savjeti za identifikaciju rizika na radu

Kada radite na istom mjestu svaki dan, lako je predvidjeti neke opasnosti, štetnosti i napore, pa evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći identificirati ih!

 1. Provjerite upute proizvođača ili recimo podatke za korištene kemikalije i radnu opremu što može biti vrlo korisno u utvrđivanju opasnosti, štetnosti i napora stavljajući ih u pravi kontekst.
 2. Obratite pozornost na nesreće, nezgode i općenito zdravstveno/liječničku evidenciju zaposlenika vezanu uz pojedino radno mjesto, odnosno postavljene uvjete za pojedino radno mjesto – to često pomaže identificirati manje očite opasnosti, štetnosti i napore.
 3. Uzmite u obzir „nerutinske“ operacije (npr; održavanje, čišćenje ili promjene u proizvodnim procesima).
 4. Ne zaboravite razmišljati o dugoročnim opasnostima štetnostima i naporima za zdravlje (npr; visoke razine buke ili izloženost štetnim tvarima) itd.

Ovisno o vrsti posla kojim se bavite, postoji puno drugih opasnosti, štetnosti i napora koje su relevantne i mogu utjecati na sigurnost i zaštitu na radu, što se direktno reflektira na vaše poslovanje.

Zapamtite – Procjena rizika je temeljni dokument iz područja zaštite na radu!

Podjela opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom važna kao smjernica za izradu procjene rizika definirana Pravilnikom o izradi procjene rizika

OPASNOSTI NA RADU I U VEZI S RADOM

MEHANIČKE OPASNOSTI

Alati

 • ručni
 • mehanizirani

Strojevi i oprema

Sredstva za horizontalni prijenos

 • prijevozna vozila: automobili, kamioni itd.
 • prijenosna sredstva: viličari
 • samohodni strojevi: bageri, buldožeri itd.

Sredstva za vertikalni prijenos

 • dizalice
 • transporteri

Rukovanje predmetima

Ostale mehaničke opasnosti

OPASNOSTI OD PADOVA

Pad radnika i drugih osoba

 • na istoj razini
 • u dubinu
 • s visine
 • s visine iznad 3m

Pad predmeta

ELEKTRIČNA STRUJA

Otvoreni električni krug

Ostale električne opasnosti

POŽAR I EKSPLOZIJA

Eksplozivne tvari

Zapaljive tvari

TERMIČKE OPASNOSTI

Vruće tvari

Hladne tvari

ŠTETNOSTI NA RADU I U VEZI S RADOM

KEMIJSKE ŠTETNOSTI

Otrovi

 • metali
 • nemetali
 • organski spojevi

Korozivi

 • kiseline
 • lužine
 • drugi korozivi

Nadražljivci

 • lako topivi u vodi
 • slabo topivi u vodi
 • odmašćivači
 • drugi nadražljivci

Zagušljivci

 • inertni
 • kemijski

Senzibilizatori

 • organske prašine biljnog porijekla
 • organske prašine životinjskog porijekla
 • kemijski spojevi alergogenog potencijala
 • termofilne aktinomicete
 • ostali senzibilizatori

Fibrogeni

 • azbest
 • silicijev dioksid
 • ostali fibrogeni

Mutageni

Karcinogeni

Teratogeni

BIOLOŠKE ŠTETNOSTI

Zarazni materijal

Zaraženi ljudi

Zaražene životinje

Opasne biljke

Opasne životinje

FIZIKALNE ŠTETNOSTI

Buka

 • kontinuirana buka
 • diskontinuirana buka
 • impulsna buka
 • ometajuća

Vibracije

 • vibracije koje se prenose na ruke
 • vibracije koje se prenose na cijelo tijelo
 • potresanja

Promijenjeni tlak

 • povišen tlak
 • snižen tlak
 • promjene tlaka

Nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti

 • rad na otvorenom
 • vrući okoliš
 • visoka vlažnost
 • pojačano strujanje zraka
 • hladni okoliš
 • česte promjene temperature
 • nepovoljni učinci umjetne ventilacije

Ionizirajuće zračenje

 • rendgensko zračenje
 • otvoreni radioaktivni elementi
 • zatvoreni radioaktivni elementi

Neionizirajuće zračenje

UV zračenje (A,B,C)

 • toplinsko zračenje
 • mikrovalno zračenje
 • lasersko zračenje
 • elektromagnetsko polje vrlo niskih frekvencija

Osvjetljenost

 • nedovoljna osvjetljenost
 • blještanje

Ostale fizikalne štetnosti

NAPORI NA RADU I U VEZI S RADOM

STATODINAMIČKI NAPORI

Statički: prisilan položaj tijela

 • stalno sjedenje
 • stalno stajanje
 • pognut položaj tijela
 • čučanje, klečanje
 • rad u skučenom prostoru
 • ruke iznad glave
 • ostali statički napori

Dinamički: fizički rad

 • ponavljajući pokreti s i bez primjene sile
 • brzi rad
 • dizanje i nošenje tereta
 • guranje i vučenje tereta
 • težak fizički rad
 • ostali dinamički napori

PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI

Nepovoljan ritam rada

 • rad na normu
 • ritam uvjetovan radnim procesom
 • neujednačen ritam

Poremećen bioritam

 • smjenski
 • noćni
 • produljeni rad

Remećenje socijalnih potreba

 • terenski rad
 • rad na daljinu

Odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra

 • rukovođenje
 • upravljanje prijevoznim sredstvima

Visoka vjerojatnost izvanrednih događaja

Otežan prijem informacija

 • zvučni signali i znakovi
 • svjetlosni signali i znakovi
 • buka
 • nedovoljna osvjetljenost

Radni zahtjevi

 • neadekvatni kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)
 • premali utjecaj na rad
 • zahtjev za visokom kvalitetom rada
 • izolirani rad
 • monotoni rad
 • komunikacija s osobama

Maltretiranje

 • mobing
 • bulling

Burnout

Ostali psihofiziološki napori

NAPORI VIDA

NAPORI GOVORA