Nakon što ste procijenili rizike i identificirali opasnosti, štetnosti i napore, morate odlučiti koliko je vjerojatno da će doći do štetnog događaja ili recimo ozljede na radu, razmisliti o razini rizika i što ste dužni učiniti po tom pitanju. Procjenjivanje rizika od strane stručnjaka zaštite na radu slijedeći propisane smjernice za izradu procjene rizika će Vam uvelike pomoći u ovom postupku.

Rizik je dio svakodnevnog života, a ne samo u segmentu zaštite na radu i ne možete očekivati da ćete uspjeti eliminirati sve moguće rizike koji se pojavljuju u Vašoj tvrtki odnosno radnom mjestu.

Ono što morate učiniti je da provjerite što znate o glavnim procijenjenim rizicima i postupcima koji proizlaze iz glavnih rizika koje biste trebali poduzeti kako bi njima upravljali odgovorno.

Općenito, potrebno je učiniti sve što je “razumno izvedivo”.

To bi značilo svojevrsno balansiranje razine procijenjenog rizika i potrebnih mjera za kontrolu i smanjenje stvarnog rizika u pogledu novca, vremena ili mogućnosti nastanka nezgode odnosno nesreće na radu.

Međutim, ne morate srljati i poduzimati mjere koje bi bile u grubom nerazmjeru s razinom rizika, a za koje unaprijed znate da neće za svoj ishod imati ono što je najvažnije, a to je smanjivanje razine rizika.

Otklanjanje opasnosti, štetnosti i napora

Procjenjivanje rizika iz područja zaštite na radu mora uključivati samo ono što se razumno može i očekivati da se zna – ne očekuje se da ćete predvidjeti nepredvidljive rizike!

Pogledajte što ste već i na koji način radili i koje mjere za kontrolu i smanjenje stvarnog rizika već imate definirane. Procjena rizika će Vam u tome biti glavna smjernica.

Procjena rizika i otklanjanje opasnosti, štetnosti i napora

Procjena rizika i rizici na radnom mjestu – ilustracija

Zapitajte se:

  1. Mogu li u potpunosti ukloniti sve opasnosti, štetnosti i napore?
  2. Ako ne, postavite si pitanje: Kako mogu kontrolirati rizike, odnosno kako ću postići da mogući štetni događaj ili recimo ozljeda na radu bude malo vjerojatna?

Neki praktični koraci koje možete poduzeti su sljedeći:

  • pokušajte prakticirati što manje rizične postupke,
  • spriječite/ograničite razinu rizika na samom izvoru opasnosti, štetnosti ili napora,
  • organizirajte rad na način kako bi se smanjila izloženost opasnostima, štetnostima i naporima,
  • nabavite i dodijelite radnicima zaštitna sredstva i opremu itd.

Poboljšanje zdravlja i sigurnosti u tvrtki i na radnom mjestu ne mora iziskivati velike financijske troškove.

Npr., stavljanje ogledala/retrovizora u mrtvom kutu kako bi spriječili nezgode ili nesreće uslijed unutarnjeg transporta je financijski prihvatljiva mjera opreza s obzirom na moguće rizike.

Neuspjeh u poduzimanju jednostavnih i financijski povoljnih mjera opreza može vas koštati mnogo više ako se ozljeda na radu dogodi.

Uključite svoje radnike u postupke o odlučivanju procjenjivanja rizika i izradu procjene rizika, tako da možete biti sigurni da ono što predlažete radnici i primjenjuju u svojem svakodnevnom radu.