Djelatni otpor može se mjeriti pomoću brojnih instrumenata i prema različnim metodama, npr. mjerenjem struje i napona mjernim instrumentima, kompenzatorima ili uspoređivanjem poznatog s nepoznatim otporom.