Zaštitni uređaji diferencijalne struje izvršavaju svoju funkciju kada je diferencijalna struja jednaka nazivnoj isklopnoj struji uređaja.