Ukoliko nije obavljeno ispitivanje nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije ili je pri ispitivanju utvrđena propusnost ili neispravnost, operator je dužan uskratiti isporuku plina potrošaču.