Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provodi se temeljem važećeg Zakona o zaštiti  na radu i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu.

Poslodavac je obvezan, na temelju procjene rizika i programa osposobljavanja, provesti osposobljavanje radnika, i to:

  • prije početka rada radnika,
  • kod promjena u radnom postupku,
  • kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene,
  • kod uvođenja nove tehnologije,
  • kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada,
  • kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog utvrđenim opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Poslodavac će radnika osposobiti na način da radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika (o organizaciji rada, rizicima i načinu izvođenja radnih postupaka, tehnologiji rada, objektima namijenjenim za rad i sl.).

Definiranje osposobljavanja radnika za rad na siguran način

Poslodavcu je zakonska dužnost da radniku objasni i da radnika osposobi za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada u skladu s procjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi s radom.

Temeljem važećeg Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu, poslodavac je obvezan provesti osposobljavanje radnika u slučaju promjene, odnosno pojave novih rizika, neovisno o tome je li s tim u vezi već izmijenio ili dopunio procjenu rizika i program osposobljavanja radnika.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način – ilustracija

Poslodavac je obvezan osposobljavanje za rad na siguran način, ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu i povjerenika radnika za zaštitu na radu provoditi tijekom radnog vremena o svom trošku.

Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radniku koji prethodno nije osposobljen za rad na siguran način.

Radniku koji nije osposobljen poslodavac je obvezan osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način, ali ne dulje od 60 dana.

Poslodavac, odnosno njegov ovlaštenik moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika.

Ukoliko Vam je potrebna usluga osposobljavanja za rad na siguran način molimo ispunite kontakt obrazac: