Postupanje radnika i drugih osoba u slučaju nastanka iznenadnog događaja (požara).