Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara moraju se koristiti namjenski, biti u ispravnom stanju, posebno označeni i uvijek dostupni za uporabu.