ABC Alati

ABC Learning

Web platforma namijenjena online provođenju teoretskog dijela osposobljavanja, edukacije i testiranja radnika.

ABC Learning platforma je dostupna sa bilo kojeg računala ili mobitela od 0-24, sedam dana u tjednu, bez ograničenja broja polaznika osposobljavanja ili edukacije.

Na taj način smo u mogućnosti u kratkom vremenu provesti potrebna osposobljavanja radnika bez obzira na lokaciju rada, odnosno mjesto stanovanja radnika.

ABC Learning platforma je dostupna na svim uređajima i jedini uvjet je da imate pristup internetu.

ABC Nadzor​

Web platforma ABC Nadzor svim klijentima omogućava dodatnu uslugu koja će pomoći u vođenju i praćenju svih provedenih nadzora uz učinkovitu i brzu primjenu potrebnih mjera.

Stručnjak zaštite na radu i zaštite od požara mora imati stručnu neovisnost, mora pružati stručnu pomoć poslodavcu (ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu) te radnicima (povjerenicima radnika za zaštitu na radu).

Stručnjak zaštite na radu i zaštite od požara mora donositi odluke u vezi struke i za njih snositi odgovornost, mora profesionalnim, stručnim i odgovornim radom „štititi” poslodavca kao odgovornu osobu za zaštitu na radu i zaštitu od požara te mora brinuti o sigurnosti i zaštiti radnika.

Provođenje učinkovitog unutarnjeg nadzora nad provedbom mjera zaštite na radu i zaštite od požara za svoj cilj ima poduzimanje aktivnosti za smanjenje mogućih rizika.

Web platforma namijenjena pohrani dokumentacije iz područja zaštite na radu i zaštite od požara. ABC Cloud platforma je dostupna sa bilo kojeg računala ili mobitela od 0-24, sedam dana u tjednu.

Prednosti korištnja usluge ABC Cloud su:
Za poslovne subjekte koji:
Sigurnosna kopija
ABC Cloud