Ispitivanje električnih instalacija - kako se provodi?

Ispitivanje električnih instalacija je postupak provjere električnih instalacija u cilju utvrđivanja ispravnosti i sigurnosti rada. Ovaj postupak je neophodan kako bi se otkrili eventualni nedostaci, kvarovi ili problemi koji bi mogli predstavljati opasnost po zdravlje ljudi i imovinu.

Ispitivanje električnih instalacija se provodi prema određenim standardima i propisima, a njime se utvrđuje da li su instalacije u skladu s određenim zahtjevima, poput sigurnosnih zahtjeva, funkcionalnosti, kvalitete, energetske učinkovitosti i sl.

što je ispitivanje električnih instalacija?
vrste ispitivanja električnih instalacija
zašto je važno ispitivanje električnih instalacija?

Zašto je važno ispitivanje električnih instalacija?

Ispitivanje električnih instalacija može se provoditi kao redovno preventivno održavanje ili kao dio procesa nadzora i kontrole u situacijama kada postoji sumnja u ispravnost instalacija ili nakon izvršene popravke ili rekonstrukcije instalacija.

U Republici Hrvatskoj, ovaj postupak se provodi prema odredbama Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti na radu i drugim relevantnim propisima koji reguliraju ovu oblast.

Ispitivanje električnih instalacija je važan postupak za osiguranje sigurnosti na radu u svim objektima koji koriste električnu energiju. Ovaj postupak je propisan zakonskim propisima i provodi se kako bi se osiguralo da su električne instalacije sigurne za uporabu te da ne predstavljaju opasnost za živote i imovinu ljudi.

Ispitivanje električnih instalacija uključuje testiranje svih dijelova instalacije, uključujući kabele, sklopke, prekidače, utičnice, razvodne ormariće i ostale dijelove. Osim toga, provodi se i mjerenje električnog otpora, izolacijskog otpora, struje kratkog spoja te naponskog opterećenja, kako bi se osiguralo da su električne instalacije sigurne za rad.

Koliko često se provodi ispitivanje električnih instalacija?

Ispitivanje električnih instalacija provodi se periodično, ovisno o vrsti objekta, radnom vijeku električne instalacije i drugim faktorima. Uobičajeno je da se ispitivanje provodi svake četiri godine, ali se može provoditi i češće ako je to potrebno.

Ovaj postupak provode ovlašteni električari koji su osposobljeni za ispitivanje električnih instalacija. Oni koriste posebnu opremu za provođenje mjerenja i testiranja, te provode ispitivanje u skladu s propisanim standardima i procedurama.

Ukoliko se tijekom ispitivanja utvrdi da postoje neispravnosti u električnoj instalaciji, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se one otklonile i osigurala sigurnost na radu. To može uključivati popravke ili zamjenu dijelova instalacije, a u nekim slučajevima čak i potpunu rekonstrukciju instalacije.

Redovito ispitivanje električnih instalacija važan je dio održavanja sigurnosti u radnom okruženju. Ispitivanje se provodi kako bi se utvrdila ispravnost i sigurnost električnih instalacija te kako bi se spriječile eventualne opasnosti od požara ili ozljeda.

koliko često se provodi ispitivanje električnih instalacija?

Trebate ispitivanje električnih instalacija?
Kontaktirajte nas!

Vrste ispitivanja eletkričnih instalacija

Postoje različite vrste ispitivanja električnih instalacija, a neka od njih su:
Kako se provodi ispitivanje električnih instalacija?​

Kako se provodi ispitivanje električnih instalacija?

Ispitivanje električnih instalacija obično se provodi pomoću posebnih uređaja i instrumenata koji su namijenjeni za tu svrhu. Stručnjaci koji provode ispitivanja obučeni su za rad s tim uređajima te znaju kako ih koristiti na siguran način.

Da bi se osigurala sigurnost radnika i sprječili rizici od požara, nužno je redovito provjeravati ispravnost i sigurnost električnih instalacija te pravilno održavati električnu opremu. To uključuje periodična ispitivanja i mjerenja koja se provode sukladno propisanim normama i standardima kako bi se utvrdilo stanje električnih instalacija i otkrile eventualne nepravilnosti ili nedostaci. Također, važno je educirati zaposlenike o sigurnom korištenju električnih uređaja i opreme te osigurati pravilno održavanje i zamjenu istih.