09.07.2023.

Što učiniti ako dođe do požara na radnom mjestu?

Požar na radnom mjestu može postati scenarij iz noćne more za svaku organizaciju. 

Kada dođe do požara na radnom mjestu, on može poremetiti funkcioniranje poslovanja, a osobe koji se oslanjaju na vašu robu i usluge učiniti nesigurnima. Što je veći broj objekata u kojem obavljate svoju djelatnost i osoba koje obavljaju svoj rad unutar tih objekata, to je veći rizik.

Požar na radnom mjestu

Požari su posebno opasni ako zaposlenici ne znaju što učiniti i nisu prošli jasno i precizno osposobljavanje radnika za početno gašenje požara te ukoliko nisu dobili precizne i jasne upute za početno gašenje požara, i što je jednako važno, ukoliko nisu sudjelovali u rutinskim i redovitim praktičnim vježbama gašenja požara i vježbama evakuacije i spašavanja.

U jednom trenutku, sve je kao i obično. Sljedeći trenutak: alarm trešti, stropne prskalice/sprinkler sustav se aktivirao, a zaposlenici su u panici. Totalni kaos.

Strah je prirodna reakcija na svaku po život opasnu situaciju. Ali postoje mjere opreza koje svaka tvrtka može poduzeti kako bi pripremila svoje zaposlenike. Provođenje rutinskih vježbi u slučaju požara, osposobljavanje radnika za početno gašenje požara sa savjetima i uputama o požarima na radnom mjestu, kao i jasna komunikacija tijekom vježbe evakuacije i spašavanja ili vježbe gašenja požara mogu u konačnici spasiti živote.

Praksa pokazuje sljedeće:

“Kad sustavi za automatsko otkrivanje i dojavu požara aktiviraju opći požarni alarm, odgovor zaposlenika je sve, samo ne automatski.”

Zašto je prevencija u području zaštite od požara važna?

Pregledajte svoju dokumentaciju vezanu uz zaštitu od požara (interni nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara, pravilnik o zaštiti od požara, procjena ugroženosti od požara itd.) i uvjerite se da nemate nedovršenih radnji iz zadanih mjera koje je potrebno provesti. Pobrinite se da cjelokupno osoblje bude upoznato sa svim planovima i postupcima zaštite od požara, zajedno s lokacijom aparata za početno gašenje požara, putovima evakuacije i spašavanja kao i mjestima okupljanja u slučaju evakuacije. Pobrinite se da održavate redovite vježbe gašenja požara i vježbe evakuacije i spašavanja i ispitivanja svih sustava za dojavu i gašenje požara, a sve kako bi osoblje bilo dobro upoznato sa svojim odgovornostima i zadaćama u slučaju požara. Svako radno mjesto imat će vlastite, individualne mjere zaštite od požara i planove, pa je bitno da svi budu upoznati s njima. No osim toga, upoznajte se s ovim općim savjetima o tome što učiniti ako ikada izbije požar na vašem radnom mjestu.

Protupožarni alarmi ispunjavaju svoju svrhu samo ako zaposlenici reagiraju

Svatko tko otkrije požar trebao bi odmah podići uzbunu/alarmirati, bez obzira na to koliko je izbijanje požara maleno ili koliko se čini bezopasnim. Veliki požari se mogu razviti vrlo brzo i svaka sekunda je važna.

Zaposlenici Abeceda zaštite, odnosno naši inženjeri iz raznih tehničkih područja koji se bave zaštitom od požara proučavali su i diskutirali o ljudskom ponašanju tijekom požara. Naš cilj je bio razumjeti psihologiju iza onoga što utječe na donošenje odluka kada dođe do požara ili evakuacije u nastojanju da usavrše svoje programe osposobljavanja u području zaštite od požara.

Prije nego što vam prezentiramo radnje koje treba i ne treba raditi u slučaju požara na radnom mjestu, korisno je razumjeti neke uobičajene razloge za nereagiranje na alarm. Osim što ćemo vam pokušati objasniti obrazac ponašanja zaposlenika, mišljenja smo kako ćete uvidjeti važnost osposobljavanja radnika za zaštitu od požara, kao i važnosti brze reakcije kada se aktivira požarni alarm.

Stručnjaci Abeceda zaštite otkrili su da ljudi često ignoriraju požarne alarme iz četiri glavna razloga:

 1. Ne prepoznaju signal kao požarni alarm.
 2. Nesvjesni su ispravno odgovoriti na izazov.
 3. Osjećaj gubitka povjerenja u sustav (“lažni alarmi” aktivirani unutar kratkog vremenskog razdoblja).
 4. Poteškoće u “dopiranju” signala alarma o požaru.

Redovite vježbe gašenja požara pomoći će zaposlenicima da povežu određeni uzorak zvukova s ​​potrebom za evakuacijom. Kada je riječ o ispravnom odgovoru zaposlenika na signal požarnog alarma, osposobljavanje zaposlenika je ključno. Abeceda zaštite preporučuje temeljito osposobljavanje i implementaciju sustava hitnih obavijesti kako bi se zaposlenici učinkovito informirali o stvarnoj prijetnji.

Smetnje/lažni alarmi obično su rezultat kvara sustava. Ako se dogodi više od tri puta u jednoj godini, mogu narušiti povjerenje u alarmni sustav. Poslodavci bi trebala provoditi rutinske preglede kako bi osigurali da sustavi za dojavu i gašenje požara potpuno funkcioniraju (a da su lažni alarmi svedeni na minimum). Poslodavci su temeljem zakonske regulative dužni provoditi najmanje jedan polugodišnji servis/kontrolu sustava za dojavu i gašenje požara, najmanje jedan godišnji servis sustava te bi jednom godišnje trebali obaviti ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara od strane ovlaštene pravne osobe. Požarni alarmi bi također trebali biti dovoljno čujni da se čuju preko okolne buke i unutar zatvorenih ureda.

Slika 1. Ilustracija gašenja velikog požara poslovnog objekta od strane profesionalnih vatrogasaca

Zašto je važno osposobljavanje zaposlenika iz područja zaštite od požara na radnom mjestu?

Nakon što temeljito objasnite svojim zaposlenicima važnost reakcije na požarni alarm, ovlaštene i stručne osobe bi trebale osposobiti svakog zaposlenika o tome što treba raditi (a što ne raditi) tijekom požara ili vježbe evakuacije i spašavanja.

Sljedeći popis stvari koje bi zaposlenici trebali ili ne bi trebali činiti u slučaju požara može se prilagoditi specifičnim potrebama vaše organizacije. Bilo bi poželjno kada bi ove kratke natuknice koje vam dajemo u nastavku članka pretvorite u upute i postavite ih u zajedničkim prostorijama ili po određenim dijelovima zgrade/objekta. Također nije na odmet razgovarati o toj temi s voditeljima evakuacije i spašavanja i odgovornim osobama za zaštitu od požara na pripremnim sastancima, odnosno imati zadatak i organizirati slanje “podsjetnika” kako bi se vaši radnici podsjećali tijekom cijele godine.

Što NE ČINITI u slučaju požara na radnom mjestu?

 • BEZ panike: Iako je razumljivo da će zaposlenici biti prestrašeni tijekom požara, održavanje ravnoteže je ključno za preživljavanje. Srećom, izvođenje vježbi evakuacije i spašavanja i vježbi gašenja požara trebalo bi pomoći u osiguravanju smirene reakcije jer će svatko točno razumjeti što treba učiniti.
 • NEMOJTE skupljati osobne stvari: požar se brzo širi. Za samo 30 sekundi mali plamen može izmaći kontroli. Osim što možete uzeti svoj mobilni uređaj (ako je u blizini), ostavite ostale predmete. Hitna evakuacija je glavni prioritet.
 • NEMOJTE koristiti dizalo: Budući da požar može brzo onesposobiti električni sustav zgrade, zaustavljeno dizalo može završiti kao smrtonosna zamka. Zaposlenike treba uputiti da koriste stubišta, požarne i evakuacijske izlaze ili alternativne rute.
 • NEMOJTE pokušavati ugasiti vatru izvan kontrole: obuzdavanje velike vatre, odnosno požara treba prepustiti pravilno osposobljenim vatrogasnim profesionalcima.
 • NE OSTAVLJAJTE otvorena vrata: Kisik potpiruje vatru. Voditelji evakuacije i spašavanja moraju uputiti sve zaposlenike da zatvore vrata dok ulaze/izlaze iz njih kako bi zadržali vatru.
 • NEMOJTE ostati u zgradi/postrojenju: Postoje brojne (ponekad nevidljive) opasnosti prisutne tijekom požara u uredu. Trovanje ugljičnim monoksidom ili kvar konstrukcije zgrade mogu ugroziti radnike koji ostaju na mjestu.
 • NEMOJTE ignorirati plan evakuacije i spašavanja, odnosno odredbe pravilnika zaštite od požara tvrtke: Vježbe evakuacije i spašavanja i vježbe gašenja požara osmišljene su kako bi svima pružile zajednički plan sigurnosti. Odstupanjem zaposlenici izlažu vlastite živote riziku, ali i živote svojih suradnika.
 • NEMOJTE SE vraćati u zgradu koja gori: Iako je u ljudskoj prirodi željeti osigurati sigurnost svih zaposlenika, ponovni ulazak u opasnu vatru/požar mogao bi značiti dva izgubljena života umjesto jednog.
 • NEMOJTE ignorirati provjeru statusa: odgovorne osobe poslodavca moraju voditi računa o svakom zaposleniku. Ako primite poziv ili poruku putem mobitela u kojoj se traži vaš status (a vi ste na sigurnom mjestu), odmah odgovorite kako biste ubrzali postupak.
 • NEMOJTE bježati s mjesta događaja kada ste sigurni: moglo bi biti primamljivo otići što dalje od mjesta događaja. Ali ako ste na sigurnoj udaljenosti, svi radnici bi trebali ostati na mjestu dok ne dobiju daljnje upute.

Što UČINITI u slučaju požara na radnom mjestu?

 • Ostanite mirni: dio vježbe evakuacije i spašavanja i vježbe gašenja požara svake organizacije trebao bi biti upućivanje svojih ljudi da ne paničare. Iako će tijekom požara postojati određena razina tjeskobe, podsjećanje svih da ostanu mirni uvijek je najbolja praksa za sigurnu evakuaciju.
 • Uzmite samo mobilni uređaj: kao što je spomenuto, bijeg od vatre trebao bi biti svačiji glavni prioritet. Ako je zaposlenikov mobilni uređaj lako dostupan, trebali bi ga uzeti kako bi ostali informirani i odgovorili na prijave vašeg statusa.
 • DA, slušajte svojeg voditelja evakuacije i spašavanja: Određeni voditelj evakuacije i spašavanja tvrtke trebao bi dati potrebne upute jer one pomažu usmjeriti sve zaposlenike na sigurno.
 • OBAVEZNO odmah obavijestite nadležna tijela: Netko od odgovornih osoba za zaštitu od požara trebao bi imati zadatak obavijestiti vatrogasnu jedinicu na broj telefona 193 ili DUZS 112 o prvim znakovima požara. Nemojte pretpostavljati da su sustavi pokrenuli automatska upozorenja na žurne službe.
 • POMOZITE kolegama s poteškoćama u kretanju: Bilo da zaposlenik ima uganut gležanj ili stalni problem s pokretljivošću, nekim će radnicima trebati dodatna pomoć kako bi sigurno izašli iz objekta u kojem se nalaze.
 • ZATVORITE vrata za sobom: Kao što je spomenuto, otvorena vrata mogu pogoršati već opasan požar. Ovaj bi zadatak trebao biti dio kontrolnog popisa voditelja evakuacije i spašavanja i odgovorne osobe za zaštitu od požara nakon što svi zaposlenici sigurno izađu iz određenog područja.
 • Koristite putove za evakuaciju i spašavanje: Tijekom evakuacije podsjetite sve gdje su najbliži izlazi (utvrđeni tijekom vaših vježbi evakuacije i spašavanja) i koje putove treba izbjegavati.
 • Okupite se na sigurnom mjestu: Vaša vježba evakuacije i spašavanja uspostavit će sigurno mjesto sastanka na nekoj udaljenosti od vaše zgrade/postrojenja kao što je parkirna garaža ili parkiralište.
 • VODITE računa o svima: Neka voditelj evakuacije i spašavanja ili odgovorna osoba za zaštitu od požara obavijesti sve nadležne službe o eventualno nestalim ili ozlijeđenim zaposlenicima kako bi se moglo hitno reagirati.
 • PROVJERITE sve informacije: nakon što se svi sigurno udalje od opasnosti, nedvojbeno će biti pitanja o sljedećim koracima. Kako bi se smanjio rizik od širenja lažnih informacija, voditelj evakuacije i spašavanja i odgovorna osoba za zaštitu od požara bi trebali povezati sve dobivene informacije.

Mali podsjetnik:

Sve zaposlenike treba educirati o ponašanju u svrhu zaštite od požara, a popis stvari koje treba i ne treba činiti, staviti u obliku uputa za gašenje početnih požara ili uputa u slučaju postupanja u slučaju požara na vidljiva mjesta. To je korisno sredstvo za kvalitetnu zaštitu od požara kako bi zaposlenici dobro reagirati tijekom incidenta.

Zašto je bitna jasna komunikacija tijekom požara na radnom mjestu?

Kako tijekom požara ili evakuacije, neposredno nakon toga, tako i dok vaša organizacija započinje proces oporavka, bitno je kako komunicirate sa svojim radnicima. Kada se dogodi hitan slučaj, teško je naći vremena ili bistrine uma za izradu koherentne poruke.

Neka rješenja za hitne obavijesti nude predloške za komunikaciju o požaru na radnom mjestu koji pružaju unaprijed postavljene poruke primjenjive na sve faze požara. Navedeno organizacijama omogućuje mogućnost brzog informiranja svojih ljudi putem kanala (tekstualna poruka, e-pošta, glasovni poziv i slanje poruka putem mobilnih aplikacija).

Budući da je neposredna komunikacija ključna tijekom požara na radnom mjestu, svaka bi organizacija trebala uključiti predloške za požar kao dio svog plana evakuacije i spašavanja u slučaju požara.

U ovom blogu možete pronaći