Stabilni sustavi za gašenje požara - vrste i funkcioniranje

Stabilni sustavi za gašenje požara su sustavi koji su dizajnirani da se koriste za gašenje požara u ranim fazama, prije nego što postanu preveliki i prije nego što se požar proširi na druge dijelove objekta. Ovi sustavi su obično instalirani u područjima s povećanim rizikom od požara, kao što su kuhinje, kemijski laboratoriji, spremišta s gorivom i drugi slični prostori.

Stabilni sustavi za gašenje požara koriste se obično u kombinaciji s drugim sustavima za dojavu požara kako bi se postigla što brža reakcija u slučaju pojave požara. Ovi sustavi se razlikuju od klasičnih sustava za gašenje požara jer su dizajnirani za gašenje požara u ranim fazama i brzo reagiraju na izvor požara.

Opći elementi stabilnih sustava za gašenje požara​
Vrste stabilnih sustava za gašenje požara i njihova podjela​

Vrste stabilnih sustava za gašenje požara i njihova podjela

Tablični prikaz vrste stabilnih sustava za gašenje požara i njihova podjela:

Vrsta sustava za gašenje požara

Primjena

Podjela

Plinski sustavi

Industrija, komercijalni i stambeni objekti

1. Inertni plinovi (npr. argon, dušik)

2. Ugljični dioksid (CO2)

Sustavi za gašenje vodom

Komercijalni i stambeni objekti

1. Sustavi za gašenje popratnih požara

2. Sustavi za gašenje požara na otvorenom prostoru

Sustavi za gašenje pjena

Industrija, rafinerije, zrakoplovne i pomorske industrije

1. Sustavi za gašenje velikih industrijskih požara 2. Sustavi za gašenje požara na brodovima i platformama

Sustavi za gašenje prahom

Industrija, skladišta, zrakoplovne i pomorske industrije

1. Sustavi za gašenje požara u procesima praškastih materijala

2. Sustavi za gašenje požara u zrakoplovima i na brodovima

Sustavi za gašenje kemikalijama

Procesne industrije, laboratoriji

1. Sustavi za gašenje požara uzrokovanih kemikalijama

2. Sustavi za gašenje požara uzrokovanih reakcijama

 

Napomena: Podjela je samo ilustrativna i nije konačna. Različiti proizvođači sustava za gašenje požara mogu koristiti različite podjele ovisno o njihovoj primjeni i načinu funkcioniranja.

Opći elementi stabilnih sustava za gašenje požara

Opći elementi stabilnih sustava za gašenje požara su sljedeći:
Ovisno o vrsti stabilnog sustava za gašenje požara, mogu biti prisutni i drugi elementi, poput generatora pjene, generatora plina, uređaja za sprečavanje povratne vatre, uređaja za automatsko isključivanje struje itd.

Većina elemenata stabilnih sustava za gašenje požara

Detaljna tablica sa većinom elemenata stabilnih sustava za gašenje požara:
Elementi stabilnih sustava za gašenje požara Opis
Spremnik za sredstvo za gašenje Spremnik za sredstvo za gašenje koji može biti napravljen od različitih materijala ovisno o vrsti sredstva koje se koristi
Cijevi i crijeva Cijevi i crijeva za prijenos sredstva za gašenje od spremnika do mjesta požara
Mjesta ispuštanja sredstva za gašenje Mjesta na cijevima ili crijevima na kojima se sredstvo za gašenje ispušta kako bi se gašenje požara izvršilo
Sredstvo za gašenje Sredstvo za gašenje požara koje se nalazi u spremniku i koje se ispušta kroz mjesta za ispuštanje kako bi se gašenje požara izvršilo
Generator plina Uređaj koji generira plin koji se koristi kao sredstvo za gašenje požara
Cijevi za transport plina Cijevi za transport plina od generatora do mjesta požara
Detektor požara Uređaj koji otkriva požar i šalje signal kontrolnoj jedinici sustava za gašenje požara
Kontrolna jedinica Uređaj koji prima signale detektora požara i aktivira sustav za gašenje požara
Automatsko gašenje Sustav koji se automatski aktivira kada detektor požara otkrije požar
Ručno gašenje Sustav koji se aktivira ručnim pritiskom na gumb ili prekidač kako bi se sredstvo za gašenje ispuštalo i gašenje požara izvršilo
Indikatori tlaka Uređaji koji pokazuju razinu tlaka u spremniku za sredstvo za gašenje ili u cijevima i crijevima
Alarmi Uređaji koji signaliziraju aktivaciju sustava za gašenje požara ili otkrivanje požara
Ventili za zatvaranje cijevi Ventili koji se koriste za zatvaranje cijevi kako bi se spriječilo daljnje ispuštanje sredstva za gašenje požara
Rasvjeta i sirene Uređaji koji se koriste za signalizaciju aktivacije sustava za gašenje požara
Baterije za napajanje Baterije koje se koriste kao izvor napajanja za sustav za gašenje požara u slučaju nestanka struje

Trebate ispitivanje sustava za gašenje požara? Kontaktirajte nas!

Aktivnosti povezane sa stabilnim sustavima za gašenje požara​

Aktivnosti povezane sa stabilnim sustavima za gašenje požara

Važno je napomenuti da svi ovi elementi moraju biti odgovarajući za vrstu sustava za gašenje požara i moraju biti redovito održavani kako bi se osigurala njihova funkcionalnost u slučaju nužde.

Također, potrebno je imati plan evakuacije u slučaju požara kako bi se osigurala sigurnost ljudi u zgradi. Plan evakuacije bi trebao uključivati označene izlaze, puteve evakuacije, mjesta okupljanja i odgovarajuće postupke u slučaju požara.

Uz to, važno je osigurati osposobljavanje za sve zaposlenike o postupcima u slučaju požara i korištenju sustava za gašenje požara, kao i redovito provoditi vježbe evakuacije kako bi se osigurala pripremljenost i brza reakcija u slučaju nužde.

Sve ove mjere zajedno osiguravaju da su stabilni sustavi za gašenje požara učinkoviti i sigurni za korištenje u slučaju nužde.

Funkcioniranje stabilnih sustava za gašenje požara

Opis rada stabilnih sustava za gašenje požara ovisi o vrsti sustava.

U nastavku ćemo opisati funkcioniranje nekih od najčešće korištenih stabilnih sustava za gašenje požara:

Općenito, stabilni sustavi za gašenje požara su vrlo sofisticirani i prilagođeni potrebama specifičnih okruženja. Njihovo funkcioniranje ovisi o različitim elementima koji su integrirani u sustav i koji su osmišljeni da reagiraju brzo i učinkovito u slučaju požara.

Važno je napomenuti da svaki stabilni sustav za gašenje požara ima svoje specifičnosti i prednosti te se koristi u određenim vrstama objekata i situacija. Stoga je ključno da se prilikom odabira stabilnog sustava za gašenje požara uzmu u obzir vrsta objekta, vrsta materijala koji se nalaze u objektu, razina rizika i druge relevantne čimbenike.

Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara

Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara vrlo je važan proces koji se mora redovito provoditi kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i pouzdanost. Ispitivanje sustava provodi se u skladu s relevantnim standardima i propisima, a cilj je utvrditi jesu li svi elementi sustava ispravni i funkcionalni te jesu li u skladu s zahtjevima zaštite od požara.

Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara

Vrste ispitivanja sustava za gašenje požara

Postoje različite vrste ispitivanja sustava za gašenje požara, a neka od najvažnijih su:

Vrsta ispitivanja Opis
Redovito godišnje ispitivanje Ovo je osnovno ispitivanje koje se provodi svake godine, a njime se utvrđuje jesu li svi elementi sustava ispravni i funkcionalni. Tijekom ovog ispitivanja provjerava se rad senzora, ventilacija, cijevi, pritisak u spremniku, raspršivači i drugi elementi sustava. Rezultati ovog ispitivanja zabilježeni su u izvještaju o ispitivanju.
Ispitivanje nakon intervencije Ako je sustav pretrpio neku vrstu intervencije, poput zamjene senzora ili uređaja za gašenje požara, potrebno je provesti ispitivanje nakon intervencije kako bi se osigurala funkcionalnost sustava.
Ispitivanje nakon produženja vijeka trajanja sustava Ako se produžuje vijek trajanja sustava, potrebno je provesti ispitivanje kako bi se utvrdilo jesu li svi elementi sustava i dalje funkcionalni i pouzdani.
Ispitivanje nakon promjene okolišnih uvjeta Ako su se okolišni uvjeti u kojima se nalazi sustav promijenili, primjerice temperatura ili vlažnost zraka, potrebno je provesti ispitivanje kako bi se utvrdilo jesu li elementi sustava prilagođeni novim uvjetima.
Ispitivanje nakon neuspjelog ispitivanja Ako se prilikom redovitog godišnjeg ispitivanja utvrdi da neki od elemenata sustava ne funkcioniraju ispravno, potrebno je provesti dodatno ispitivanje kako bi se utvrdilo uzrok kvara i popravio ga.

U slučaju da se tijekom ispitivanja utvrdi neispravnost nekog elementa sustava, potrebno ga je popraviti ili zamijeniti kako bi se osigurala funkcionalnost sustava.

Pregled informacija koje bi trebale biti u izvještaju o ispitivanju stabilnih sustava za gašenje požara

Sljedeća tablica pruža cjelovit pregled informacija koje bi trebale biti uključene u izvještaj o ispitivanju stabilnih sustava za gašenje požara kako bi se osigurala njihova funkcionalnost u slučaju požara:
Ključne informacije Opis
Datum i vrijeme ispitivanja Točan datum i vrijeme ispitivanja
Ime tvrtke ili organizacije koja je provela ispitivanje Točan naziv ovlaštene pravne osobe koja je provela ispitivanje
Ime osobe koja je provela ispitivanje Točno ime i prezime ovlaštenog ispitivača
Potvrda da je sustav ispravan i siguran za uporabu Uvjerenje o ispravnosti sustava
Datum sljedećeg planiranog ispitivanja Predviđeni zakonski rok sljedećeg ispitivanja
Naziv sustava Naziv sustava za gašenje požara koji je testiran
Vrsta sustava Vrsta sustava za gašenje požara (npr. automatski sustav za gašenje požara, ručni sustav za gašenje požara, sustav za gašenje požara pjenom, sustav za gašenje požara plinom itd.)
Opis sustava Opis sustava, uključujući proizvođača, model i tehničke specifikacije
Razlog ispitivanja Razlog ispitivanja, uključujući planirano redovno ispitivanje ili reakciju na neki incident
Vrsta ispitivanja Vrsta ispitivanja (npr. ispitivanje funkcionalnosti, ispitivanje performansi sustava za gašenje požara, ispitivanje osjetljivosti na dim itd.)
Metoda ispitivanja Metoda ispitivanja (npr. simulacija požara, stvarni požar, ispitivanje pod pritiskom, ispitivanje osjetljivosti na dim, itd.)
Vrijeme ispitivanja Datum i vrijeme ispitivanja
Lokacija ispitivanja Lokacija ispitivanja (npr. zgrada, vozilo, plovilo)
Opis uvjeta ispitivanja Opis uvjeta ispitivanja, uključujući opremu, radne uvjete i ostale faktore koji utječu na ispitivanje
Identifikacija sustava Identifikacija sustava za gašenje požara, uključujući broj identifikacije, serijski broj i lokaciju sustava
Identifikacija opreme Identifikacija opreme koja je korištena u ispitivanju, uključujući opremu za simulaciju požara, mjernu opremu i opremu za provjeru funkcionalnosti sustava za gašenje požara
Rezultati ispitivanja Rezultati ispitivanja, uključujući vrijeme reakcije sustava za gašenje požara, vrijeme aktivacije sustava za gašenje požara, učinkovitost gašenja požara, mjerenja temperature, tlaka, brzine protoka, potrošnje sredstva za gašenje požara i ostale relevantne podatke
Identificirani nedostaci Identificirani nedostaci sustava za gašenje požara tijekom ispitivanja, uključujući kvarove opreme, neuspješne aktivacije sustava za gašenje požara
Kvarovi opreme Kvarovi opreme tijekom ispitivanja, uključujući kvarove na sustavu za gašenje požara, kvarove na opremi za simulaciju požara, kvarove na mjernoj opremi itd.
Neuspješne aktivacije sustava za gašenje požara Neuspješne aktivacije sustava za gašenje požara tijekom ispitivanja, uključujući probleme s detekcijom požara, problemi s aktivacijom sustava za gašenje požara itd.
Problematična učinkovitost Problematicna učinkovitost sustava za gašenje požara, uključujući nedostatnu učinkovitost u gašenju požara, nedostatnu količinu sredstva za gašenje požara, nedostatnu brzinu protoka sredstva za gašenje požara itd.
Preporuke Preporuke za poboljšanje sustava za gašenje požara, uključujući popravke opreme, zamjenu opreme, modifikaciju sustava za gašenje požara, redovito održavanje itd.
Zaključak Zaključak o ispitivanju sustava za gašenje požara, uključujući procjenu funkcionalnosti, sigurnosti i pouzdanosti sustava za gašenje požara, te ocjenu razine usklađenosti sustava za gašenje požara s primjenjivim standardima i propisima.
U slučaju da se tijekom ispitivanja utvrdi neispravnost nekog elementa sustava, potrebno ga je popraviti ili zamijeniti kako bi se osigurala funkcionalnost sustava. Nakon provedenog ispitivanja, potrebno je izraditi izvještaj o provedenom ispitivanju koji će sadržavati informacije o svim ispitivanim elementima sustava, rezultatima ispitivanja svakog pojedinog elementa sustava, identifikaciji neispravnosti i nedostataka sustava (ako ih ima), preporukama za rješavanje neispravnosti i nedostataka sustava (ako ih ima) te potpis i pečat osobe koja je izvršila ispitivanje.