Ispitivanje sigurnosne panik rasvjete - što uključuje?

Protupanična rasvjeta ili sigurnosna panik rasvjeta je rasvjeta koja služi, kako sam naziv kaže, za sprječavanje panike u slučajevima hitnosti. Uključuje se u trenucima kada je potrebno evakuirati prostor u kojem se osobe nalaze. Zadaća protupanične rasvjete jest osvijetliti evakuacijski put kako bi čovjek što sigurnije mogao napustiti objekt.

Ispitivanje i testiranje sustava nužne rasvjete​
Detalji u vezi sustava nužne rasvjete​
nužna rasvjeta

Nužna rasvjeta

Nužna rasvjeta je sustav rasvjete koji se koristi u slučajevima nužde, kada je normalno osvjetljenje nedostupno ili nedovoljno za siguran prolazak ili evakuaciju ljudi iz objekta u hitnim situacijama, kao što su požar, potres ili neka druga vrsta opasnosti.

Sustav nužne rasvjete sastoji se od posebnih rasvjetnih tijela koja se nalaze na definiranim mjestima unutar objekta i koja su povezana s napajanjem koje je odvojeno od normalne električne mreže. U slučaju prekida normalnog napajanja, bilo zbog kvara na električnoj mreži ili zbog požara, potresa ili druge hitne situacije, nužna rasvjeta automatski se aktivira i osigurava dovoljnu svjetlost za siguran prolazak ljudi prema izlazu.

Nužna rasvjeta uključuje i označavanje evakuacijskih putova i izlaza, kako bi se u hitnim situacijama olakšalo kretanje ljudi prema sigurnim zonama i izlazu iz objekta. U takvim situacijama, korištenje obične rasvjete ili svjetiljki nije dovoljno, jer bi mogli biti nedovoljni ili čak nepostojeći uslijed prekida napajanja. Stoga, nužna rasvjeta postaje ključni element za sigurnost ljudi u hitnim situacijama.

Nužna rasvjeta je obavezna u gotovo svim vrstama objekata, uključujući javne zgrade, stambene zgrade, uredske zgrade, trgovine, tvornice, bolnice i škole. Ovaj sustav rasvjete mora biti instaliran u skladu s nacionalnim standardima i propisima, a redovito se mora održavati i testirati kako bi se osigurala njegova funkcionalnost u slučaju hitnih situacija.

Europska norma EN 1838

EN 1838 je europska norma koji specificira minimalne zahtjeve za osvjetljenje prostora i putova koji se koriste za evakuaciju tijekom iznenadnih prekida opskrbe električnom energijom, kao što su požari ili nestanci svjetla. Norma je naslovljena “Svjetiljke za hitnu rasvjetu” i također je poznata kao BS EN 1838:2013.

Norma obuhvaća zahtjeve za projektiranje, instalaciju, ispitivanje i održavanje sustava svjetiljki za hitnu rasvjetu. Ona definira vrste svjetiljki za hitnu rasvjetu i njihovu učinkovitost u osiguravanju minimalne razine osvjetljenja tijekom evakuacije. Također utvrđuje minimalne zahtjeve za trajanje svjetiljki i njihove učinkovitosti u različitim uvjetima, kao što su prisutnost dima, plinova ili prašine.

EN 1838 se primjenjuje na sve vrste zgrada, uključujući stambene, komercijalne i industrijske, te se odnosi na nove i postojeće instalacije. Cilj standarda je osigurati da sustavi svjetiljki za hitnu rasvjetu budu pouzdani i učinkoviti tijekom iznenadnih prekida opskrbe električnom energijom i da olakšaju sigurnu evakuaciju ljudi iz zgrade u slučaju hitne situacije.

Europska norma EN 1838
Europska norma EN 50172 ​

Europska norma EN 50172

EN 50172 je europska norma koja specificira minimalne zahtjeve za sustave hitnog osvjetljenja u zgradama. Naslov joj je “Sustavi hitnog osvjetljenja za evakuaciju” i također je poznata kao BS EN 50172:2004.

Norma definira zahtjeve za dizajn, instalaciju, testiranje i održavanje sustava hitnog osvjetljenja kako bi se osigurao siguran i jasan put evakuacije tijekom hitnih situacija. Primjenjuje se na sve vrste zgrada, uključujući stambene, komercijalne i industrijske, te se odnosi na nove i postojeće instalacije.

EN 50172 definira vrste sustava hitnog osvjetljenja i njihove lokacije instalacije, kao i zahtijevanu trajnost i intenzitet osvjetljenja u različitim situacijama. Također pruža smjernice za testiranje i održavanje postupaka kako bi se osiguralo da sustav ostane funkcionalan i učinkovit tijekom vremena.

Norma ima za cilj osigurati da su sustavi hitnog osvjetljenja pouzdani i učinkoviti u svim situacijama te da olakšavaju sigurnu evakuaciju ljudi iz zgrade u slučaju hitne situacije.

Podjela nužne rasvjete prema vrsti rasvjete na temelju norme EN 1838

Tablica s glavnom podjelom nužne rasvjete prema vrsti rasvjete na temelju norme EN 1838:

Vrsta rasvjete

Opis

Minimalna osvjetljenost (lx)

Trajanje osvjetljenja (min)

Izvor napajanja

Napomena

Opća nužna rasvjeta

Osvjetljenost koja je namijenjena za osvjetljenje cijelog područja kako bi se osigurala sigurnost kretanja u slučaju iznenadnog nestanka uobičajenog izvora svjetla.

1

60

Baterije

Minimalno vrijeme osvjetljenja u slučaju prekida napajanja je 1 sat

Lokalna nužna rasvjeta

Osvjetljenost koja je namijenjena za osvjetljenje kritičnih područja koja su bitna za sigurnost, poput mjesta na kojima se obavljaju opasni procesi, mjesta za evakuaciju, mjesta s priključcima na vatrogasne aparate i sl.

15

60

Baterije

Minimalno vrijeme osvjetljenja u slučaju prekida napajanja je 1 sat

Antipanik rasvjeta – protupanična rasvjeta

Osvjetljenost koja se postavlja u prostorima za boravak, poput ulaza u zgradu, hodnika, stepeništa i sl. te služi kao pomoć pri evakuaciji u slučaju panike ili nužde.

5

60

Baterije

Minimalno vrijeme osvjetljenja u slučaju prekida napajanja je 1 sat

Napomena: Ova tablica prikazuje minimalne zahtjeve za nužnu rasvjetu na temelju norme EN 1838, ali stvarni zahtjevi mogu varirati ovisno o vrsti prostora, veličini prostora, broju ljudi koji borave u prostoru i drugim faktorima. Stoga je potrebno pažljivo analizirati specifične uvjete kako bi se osigurala adekvatna nužna rasvjeta u svakom pojedinom slučaju.

Glavni zahtjevi prema normi EN 50172

Tablica s glavnim zahtjevima prema normi EN 50172:

Glavni zahtjevi norme EN 50172

Opis

Neprekidnost opskrbe

Svi objekti koji su javno dostupni i koji bi u slučaju nestanka glavne opskrbe mogli ugroziti živote ljudi, moraju biti opremljeni sustavima za neprekidno napajanje kako bi se osigurala neprekidnost opskrbe električnom energijom.

Rasvjeta za usmjeravanje i obavještavanje

Svi takvi objekti moraju biti opremljeni sustavom rasvjete za usmjeravanje i obavještavanje koji osigurava dovoljno svjetla za sigurnu evakuaciju osoba u slučaju opasnosti. Ovaj sustav mora biti priključen na sustav neprekidnog napajanja.

Zaštita od požara

Svi takvi objekti moraju biti opremljeni sustavom zaštite od požara koji omogućuje rano otkrivanje, signalizaciju i gašenje požara. Ovaj sustav također mora biti priključen na sustav neprekidnog napajanja.

Održavanje

Svi sustavi koji se koriste u svrhu osiguranja neprekidnosti opskrbe moraju biti redovito održavani i testirani kako bi se osigurala njihova funkcionalnost u slučaju nužde.

Dokumentacija

Svi objekti moraju imati dokumentaciju koja opisuje sustave koji se koriste u svrhu osiguranja neprekidnosti opskrbe, kao i informacije o održavanju i testiranju tih sustava. Ova dokumentacija mora biti dostupna odgovarajućim tijelima u slučaju inspekcije.

Osposobljavanje i upute

Osoblje koje je odgovorno za korištenje sustava za osiguranje neprekidnosti opskrbe mora biti educirano o načinu korištenja i održavanja tih sustava. Također, moraju postojati jasne upute o postupanju u slučaju nestanka glavne opskrbe.

Testiranje sustava

Sustavi za osiguranje neprekidnosti opskrbe moraju biti testirani na redovnoj bazi kako bi se osigurala njihova funkcionalnost u slučaju nužde. Rezultati testova moraju biti dokumentirani i dostupni odgovarajućim tijelima u slučaju inspekcije.

Osnovna nužna rasvjeta​

Osnovna nužna rasvjeta

Opća nužna rasvjeta je vrsta nužne rasvjete koja se postavlja kako bi se osigurala sigurnost kretanja u slučaju iznenadnog nestanka uobičajenog izvora svjetla. Uobičajeni izvor svjetla može biti opća rasvjeta, umjetna rasvjeta u prostoru, ili prirodna rasvjeta.

Prema normi EN 1838, minimalna osvijetljenost koju opća nužna rasvjeta mora pružiti je 1 lx, a trajanje osvjetljenja u slučaju prekida napajanja mora biti minimalno 1 sat. To znači da u slučaju nestanka glavnog izvora svjetla, nužna rasvjeta mora pružiti dovoljnu osvjetljenost kako bi se omogućilo sigurno kretanje ljudima kroz prostoriju sve do trajanja osvjetljenja od najmanje 1 sata.

U tablici koju smo prethodno prikazali vrijednost od 15 lx odnosi se na minimalnu osvjetljenost koju treba osigurati za prolaze, stepenice i izlaze na otvorenom prostoru. Za lokalnu nužnu rasvjetu unutar prostorija, minimalna osvijetljenost koju treba osigurati prema normi EN 1838 iznosi 0,5 lx.

Dakle, lokalna nužna rasvjeta treba osigurati minimalnu osvijetljenost od 0,5 lx kako bi se osigurala sigurnost ljudi u slučaju prekida uobičajenog izvora svjetla. Ta vrijednost može varirati ovisno o veličini i namjeni prostorije te se u nekim slučajevima može propisati i veća vrijednost minimalne osvijetljenosti.

Korištenje opće nužne rasvjete

Opća nužna rasvjeta se najčešće postavlja na stropu prostorije, kako bi se osigurao što bolji raspon svjetla. Izvor napajanja za opću nužnu rasvjetu obično su baterije ili drugi izvori napajanja koji se mogu aktivirati u slučaju prekida glavnog izvora napajanja.

U nekim slučajevima, opća nužna rasvjeta se može kombinirati s lokalnom nužnom rasvjetom, posebno u velikim prostorima, kako bi se osigurao adekvatan iznos svjetla u svim dijelovima prostorije.

Opća nužna rasvjeta se primarno koristi u prostorijama gdje se kreće veći broj ljudi, kao što su hodnici, ulazi u zgrade, stepeništa, prostorije za sastanke i slično. Također, može se koristiti u prostorijama gdje postoji potencijal za požar, poput skladišta, ureda s električnom opremom, laboratorija i sl.

Osim minimalne osvjetljenosti i trajanja osvjetljenja, norma EN 1838 također propisuje da opća nužna rasvjeta mora biti dobro vidljiva i lako dostupna. To se postiže postavljanjem rasvjete na vidljivom mjestu te osiguravanjem da bude lako dostupna u slučaju nužde.

Održavanje opće nužne rasvjete

Opća nužna rasvjeta mora biti redovito održavana kako bi bila spremna za korištenje u slučaju nužde. To uključuje redovito testiranje sustava nužne rasvjete kako bi se provjerilo ispravno funkcioniranje, redovito zamjenu baterija ili drugih izvora napajanja te redovito čišćenje rasvjete kako bi se osiguralo optimalno osvjetljenje.

 Ukratko, opća nužna rasvjeta je važna komponenta sigurnosnog sustava u mnogim vrstama zgrada. Propisivanjem minimalnih zahtjeva za osvjetljenost i trajanje osvjetljenja, norma EN 1838 osigurava da će opća nužna rasvjeta pružiti dovoljno svjetla kako bi se osigurala sigurnost kretanja ljudima u slučaju nužde.

Trebate ispitivanje sigurnosne panik rasvjete? Kontaktirajte nas!

Lokalna nužna rasvjeta

Lokalna nužna rasvjeta

Lokalna nužna rasvjeta je vrsta nužne rasvjete koja se postavlja kako bi se osigurala sigurnost u određenim područjima u slučaju iznenadnog nestanka uobičajenog izvora svjetla. Ova vrsta nužne rasvjete se primarno koristi u manjim prostorijama, kao što su sobe za sastanke, kuhinje, kupaonice, skladišta i sl.

Prema normi EN 1838, minimalna osvjetljenost koju lokalna nužna rasvjeta mora pružiti je 0,5 lx, a trajanje osvjetljenja u slučaju prekida napajanja mora biti minimalno 1 sat. To znači da lokalna nužna rasvjeta mora pružiti dovoljnu osvjetljenost u prostoriji kako bi se omogućilo sigurno kretanje ljudima kroz taj dio prostorije sve do trajanja osvjetljenja od najmanje 1 sata.

Korištenje lokalne nužne rasvjete

Lokalna nužna rasvjeta se najčešće postavlja na zid ili na strop u područjima gdje postoji potencijalna opasnost od ozljede ili gdje postoji potreba za dovoljnom osvjetljenosti u slučaju nužde. Izvor napajanja za lokalnu nužnu rasvjetu obično su baterije ili drugi izvori napajanja koji se mogu aktivirati u slučaju prekida glavnog izvora napajanja.

Također, lokalna nužna rasvjeta se može koristiti u kombinaciji s općom nužnom rasvjetom kako bi se osigurala adekvatna količina svjetla u svim dijelovima prostorije.

Norma EN 1838 također propisuje da lokalna nužna rasvjeta mora biti dobro vidljiva i lako dostupna. To se postiže postavljanjem rasvjete na vidljivom mjestu te osiguravanjem da bude lako dostupna u slučaju nužde. Također, lokalna nužna rasvjeta mora biti redovito održavana kako bi bila spremna za korištenje u slučaju nužde. To uključuje redovito testiranje sustava nužne rasvjete kako bi se provjerilo ispravno funkcioniranje, redovito zamjenu baterija ili drugih izvora napajanja te redovito čišćenje rasvjete kako bi se osiguralo optimalno osvjetljenje.

Ukratko, lokalna nužna rasvjeta je važna komponenta sigurnosnog sustava u mnogim vrstama zgrada. Propisivanjem minimalnih zahtjeva za osvjetljenost i trajanje osvjetljenja, norma EN 1838 osigurava da će lokalna nužna rasvjeta pružiti dovoljno svjetla kako bi osigurala sigurnost ljudima u slučaju nužde. Također, norma propisuje odgovarajuće postavljanje i održavanje lokalne nužne rasvjete kako bi se osigurala njezina funkcionalnost i lako dostupnost u slučaju nužde.

Lokalna nužna rasvjeta mora biti jednostavna za korištenje i lako dostupna u slučaju nužde. To se postiže postavljanjem rasvjete na vidljivim mjestima, uz oznake koje ukazuju na prisutnost nužne rasvjete. Također, preporučuje se da se na svakom katu ili u svakom dijelu zgrade nalazi barem jedna lokalna nužna rasvjeta.

 

Postavljanje lokalne nužne rasvjete

Postavljanje lokalne nužne rasvjete uključuje identificiranje područja koja su važna za sigurnost ljudi i postavljanje rasvjete na odgovarajućim mjestima u tim područjima.

Ova područja uključuju, ali nisu ograničena na:

Održavanje lokalne nužne rasvjete

Održavanje lokalne nužne rasvjete uključuje redovito testiranje i provjeru ispravnosti svih dijelova sustava, uključujući izvore napajanja, svjetiljke, ožičenje i sl. Također, baterije ili drugi izvori napajanja moraju se redovito zamjenjivati kako bi se osigurao njihov ispravan rad. Sustav nužne rasvjete također treba čistiti kako bi se osigurala optimalna osvjetljenost.

Ukratko, lokalna nužna rasvjeta igra ključnu ulogu u osiguravanju sigurnosti ljudi u slučaju nužde. Postavljanje, održavanje i testiranje sustava nužne rasvjete u skladu s normom EN 1838 omogućuje pružanje adekvatne količine svjetla u slučaju prekida uobičajenog izvora svjetla i osigurava sigurnost ljudi u zgradama i drugim prostorima.

Antipanik rasvjeta - protupanična rasvjeta​

Antipanik rasvjeta - protupanična rasvjeta

Antipanik rasvjeta – protupanična rasvjeta, također poznata kao protupanična rasvjeta, osmišljena je kako bi se osigurala sigurnost ljudi u slučaju panike ili evakuacije u slučaju hitne situacije. Prema normi EN 1838, antipanik rasvjeta se mora koristiti u situacijama kada se ljudi moraju evakuirati iz zgrade, a postoji rizik od stvaranja panike ili gubitka orijentacije u tamnoj i dimnoj okolini.

Korištenje antipanik rasvjete

ntipanik rasvjeta – protupanična rasvjeta treba osigurati minimalnu osvjetljenost od 1 lx na svim mjestima koja su dio puta evakuacije, uključujući prolaze, stepenice, izlaze i prostorije koje se koriste za smještaj osoba tijekom evakuacije. Osvjetljenje treba biti ravnomjerno raspoređeno i ne smije uzrokovati osjencenja, a trajanje rada rasvjete treba biti najmanje jedan sat nakon što se napajanje prekine.

Uz osvjetljenje puta evakuacije, antipanik rasvjeta također se može koristiti za označavanje važnih uređaja, kao što su vatrogasni aparati ili priključci za crijeva, kako bi se omogućilo njihovo lako pronalaženje u uvjetima smanjene vidljivosti.

Kategorije antipanik rasvjete

Antipanik rasvjeta – protupanična rasvjeta se također može podijeliti u dvije kategorije:

Stalna antipanik rasvjeta – protupanična rasvjeta se sastoji od rasvjete koja je stalno uključena tijekom radnog vremena objekta i koja se koristi kao dodatno osvjetljenje puta evakuacije. Ova vrsta rasvjete se obično napaja iz neovisnog izvora energije, poput akumulatora ili UPS-a, kako bi se osiguralo da će raditi čak i u slučaju prekida uobičajenog izvora napajanja.

Privremena antipanik rasvjeta – protupanična rasvjeta sastoji se od prijenosnih svjetiljki ili rasvjete koja se postavlja na područjima koja nisu obuhvaćena stalnom antipanik rasvjetom. Ova vrsta rasvjete se obično koristi u privremenim ili izvanrednim situacijama, poput radova na električnoj mreži ili privremenih radova u zgradama.

Važno je naglasiti da antipanik rasvjeta nije zamjena za osnovnu rasvjetu u objektima. Osnovna rasvjeta, poput opće i lokalne rasvjete, treba osigurati adekvatno osvjetljenje prostora tijekom normalnog radnog vremena objekta, dok antipanik rasvjeta – protupanična rasvjeta treba biti prisutna samo kako bi se osigurala sigurnost ljudi u slučaju izvanrednih situacija.

Još jedna važna stvar koju treba uzeti u obzir prilikom instalacije antipanik rasvjete – protupanične rasvjete je njeno pravilno pozicioniranje. Antipanik rasvjeta – protupanična rasvjeta mora biti postavljena na visini od najmanje 2,2 metra iznad razine poda kako bi se osiguralo da neće smetati ljudima koji se kreću kroz prostor i kako bi se izbjegle situacije u kojima bi se rasvjeta mogla oštetiti.

Također, antipanik rasvjeta – protupanična rasvjeta mora biti postavljena na način koji omogućuje nesmetan pristup drugim sustavima i opremi, poput vatrogasnih ormarića, zaštitnih ormara za električnu opremu i slično. To znači da treba biti pažljiv pri postavljanju antipanik rasvjete kako ne bi došlo do blokiranja pristupa drugim dijelovima objekta.

U slučaju da se antipanik rasvjeta – protupanična rasvjeta koristi za označavanje uređaja i opreme, treba se osigurati da oznake budu jasno vidljive u uvjetima smanjene vidljivosti. Označavanje bi trebalo biti u skladu s relevantnim standardima, poput standarda EN ISO 7010, koji pruža smjernice za sigurnosne znakove.

Kao i kod opće i lokalne nužne rasvjete, antipanik rasvjeta – protupanična rasvjeta mora se redovito održavati kako bi se osiguralo da će raditi ispravno u slučaju potrebe. Održavanje uključuje provjeru ispravnosti svjetiljki i izvora napajanja, kao i provjeru pozicioniranja i oznaka, kako bi se osiguralo da će rasvjeta pružiti optimalnu zaštitu u slučaju izvanrednih situacija.

Osnovni dijelovi sustava nužne rasvjete

Svi ovi dijelovi su ključni za ispravan rad sustava nužne rasvjete. Kada se svi dijelovi pravilno instaliraju, povežu i testiraju, sustav nužne rasvjete će osigurati dovoljno svjetla za sigurnu evakuaciju ljudi iz objekta u slučaju nužde.

Ispitivanje i testiranje sustava nužne rasvjete

Ispitivanja i testiranja sustava nužne rasvjete ključna su kako bi se osiguralo da će sustav ispravno funkcionirati u slučaju potrebe. Prema normi EN 1838, sustav nužne rasvjete mora biti testiran prije nego što se stavi u uporabu i redovito testiran i održavan tijekom njegova životnog vijeka.

Ispitivanja i testiranja sustava nužne rasvjete uključuju sljedeće:

Važno je naglasiti da su redoviti testovi i održavanje ključni za sigurnost i funkcionalnost sustava nužne rasvjete te se preporučuje da se provode najmanje jednom godišnje. Osim toga, u slučaju bilo kakvih promjena u objektu, poput promjena u rasporedu namještaja ili proširenja prostora, potrebno je ponovno procijeniti i prilagoditi sustav nužne rasvjete kako bi se osigurala njegova učinkovitost u slučaju nužde.

Redovito održavanje sustava nužne rasvjete ključno za njegovu ispravnu funkciju u slučaju nužde. To uključuje provjeru ispravnosti svih komponenti, zamjenu baterija ako je potrebno te provjeru i održavanje svih izlaza i svjetiljki. Također je bitno da se redovito provode vježbe evakuacije kako bi se osigurala brza i učinkovita evakuacija u slučaju nužde.

Rokovi ispitivanja nužne rasvjete prema normi EN 1838

Rokovi ispitivanja i održavanja za različite dijelove sustava nužne rasvjete prema normi EN 1838:

Dijelovi sustava nužne rasvjete

Rok ispitivanja i održavanja

Cijeli sustav

Svake 4 godine

Svjetiljka i izvor napajanja

Svake godine

Baterije

Svake 4 godine

Izlazi, kablovi i ostali dijelovi

Svake 2 godine

Prekidači za nužnu rasvjetu

Svake godine

Osim ovih redovitih rokova, važno je provjeravati nužnu rasvjetu nakon svake uporabe u slučaju nužde te provoditi redovite vježbe evakuacije. Također, treba uzeti u obzir da se rokovi održavanja mogu razlikovati ovisno o vrsti nužne rasvjete i uvjetima korištenja, stoga je uvijek preporučljivo provjeriti upute proizvođača i savjetovati se s kvalificiranim stručnjakom za održavanje i ispitivanje nužne rasvjete.

Detalji u vezi sustava nužne rasvjete

Osim rokova ispitivanja i održavanja, važno je napomenuti i nekoliko dodatnih važnih detalja u vezi sustava nužne rasvjete:

Uz pravilno održavanje i redovito testiranje, sustav nužne rasvjete može se pouzdano osigurati sigurnost i funkcionalnost u slučaju nužde.