Plan evakuacije i spašavanja - koraci

Plan evakuacije i spašavanja je dokument koji se sastavlja radi osiguravanja sigurnosti osoba u slučaju izvanrednih situacija, poput požara, potresa, poplava ili drugih prirodnih ili tehničkih katastrofa. Plan evakuacije i spašavanja je sastavni dio sustava zaštite od požara i obvezan je za sve objekte u kojima boravi veći broj ljudi, kao što su poslovni i stambeni objekti, škole, vrtići, bolnice i sl.

Izrada kvalitetnog plana evakuacije i spašavanja ovisi o vrsti objekta i broju osoba koje se nalaze u njemu.

Plan evakuacije i spašavanje
Koraci koje treba slijediti prilikom izrade plana evakuacije i spašavanja​

Koraci koje treba slijediti prilikom izrade plana evakuacije i spašavanja

U nastavku se nalaze neki od koraka koje je potrebno slijediti prilikom izrade plana:
Što uključuje plan evakuacije i spašavanja?

Što uključuje plan evakuacije i spašavanja?

Ukratko, izrada kvalitetnog plana evakuacije i spašavanja uključuje procjenu rizika, definiranje plana, osposobljavanje osoblja, testiranje plana i uspostavu učinkovite komunikacije kako bi se osigurala sigurnost svih osoba u objektu u slučaju krizne situacije.

Plan evakuacije i spašavanja je dokument koji se sastavlja radi osiguravanja sigurnosti osoba u slučaju izvanrednih situacija, poput požara, potresa, poplava ili drugih prirodnih ili tehničkih katastrofa. Plan evakuacije i spašavanja je sastavni dio sustava zaštite od požara i obvezan je za sve objekte u kojima boravi veći broj ljudi, kao što su poslovni i stambeni objekti, škole, vrtići, bolnice i sl.

Plan evakuacije i spašavanja detaljno opisuje postupak evakuacije i spašavanja u slučaju izvanredne situacije, određuje uloge i zadatke osoba uključenih u evakuaciju, kao što su vatrogasci, policija, zdravstveni radnici, osoblje objekta i dr. Planom se također definiraju izlazi za evakuaciju, putovi evakuacije, skupna mjesta, te mjere prve pomoći i spašavanja. Važno je da plan bude jasan, jednostavan i razumljiv svim osobama koje borave u objektu, kako bi se u slučaju izvanredne situacije postupilo brzo i sigurno.

Trebate plan evakuacije i spašavanja? Kontaktirajte nas!

Dijelovi plana evakuacije i spašavanja

Plan evakuacije i spašavanja sastoji se od niza koraka i mjera koje su namijenjene osiguranju sigurnosti osoba u slučaju opasnosti ili izvanrednih situacija. Uglavnom se sastoji od sljedećih dijelova:

Evakuacija i spašavanje

Vježba evakuacije i spašavanja je vrlo važna aktivnost koja se provodi kako bi se osiguralo sigurno i brzo evakuiranje ljudi u slučaju izvanrednih situacija kao što su požar, potres, poplava i sl.