Obavljanje poslova zaštite na radu - što uključuju?

U Republici Hrvatskoj, obavljanje poslova zaštite na radu uređeno je Zakonom o zaštiti na radu.

Prema tom zakonu, poslove zaštite na radu obavljaju ovlaštene osobe koje su stručno osposobljene za tu djelatnost i imaju odgovarajuću stručnu spremu. Te osobe obavljaju poslove planiranja, organiziranja i provođenja mjera zaštite na radu, nadzora nad primjenom propisa o zaštiti na radu te pružanja stručne pomoći i savjeta poslodavcima i radnicima u vezi s pitanjima zaštite na radu.

obavljanje poslova zaštite na radu
Što uključuju poslovi zaštite na radu?

Što uključuju poslovi zaštite na radu?

Konkretno, poslovi zaštite na radu uključuju:

Trebate stručnu osobu za zaštitu na radu?
Kontaktirajte nas!

Tko obavlja poslove zaštite na radu?

Tko obavlja poslove zaštite na radu?

Poslove zaštite na radu mogu obavljati stručne osobe zaštite na radu koje su upisane u registar stručnih osoba zaštite na radu koji vodi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Osim toga, poslove zaštite na radu mogu obavljati i ovlaštene pravne i fizičke osobe koje imaju dozvolu za obavljanje tih poslova.

Ovlaštene osobe koje obavljaju poslove zaštite na radu moraju biti upoznate s propisima o zaštiti na radu, standardima i normativima te s poslovnim procesima u poduzeću u kojem obavljaju poslove. Također, dužni su redovito praćenje promjena u zakonodavstvu i propisima o zaštiti na radu kako bi osigurali da se mjere zaštite na radu primjenjuju u skladu s aktualnim standardima.

Poslovi zaštite na radu uključuju praćenje i procjenu rizika na radnom mjestu, predlaganje mjera za sprječavanje ozljeda i bolesti na radu te provođenje mjera zaštite na radu. Također, obuhvaćaju i praćenje primjene zakonskih propisa i normi iz područja zaštite na radu te pružanje stručnih savjeta i edukaciju zaposlenika.

Koje su obveze poslodavaca?

Svakom poslodavcu obvezno je osigurati zaštitu na radu svojih zaposlenika te osigurati uvjete za rad koji ne ugrožavaju zdravlje radnika. Poslodavci su dužni imenovati stručnu osobu zaštite na radu koja će pratiti primjenu zakonskih propisa te osigurati provođenje mjera zaštite na radu.

Koje su obveze poslodavaca?​