Poslovi s posebnim uvjetima rada - obveze poslodavca

Poslovi s posebnim uvjetima rada su po svojoj prirodi izloženi većim rizicima za zdravlje i sigurnost radnika, stoga su potrebne posebne mjere zaštite na radu kako bi se radnici zaštitili od mogućih opasnosti i nezgoda. U Republici Hrvatskoj zaštitu radnika na takvim poslovima regulira Zakon o zaštiti na radu, kao i Pravilnik o zaštiti na radu s posebnim uvjetima rada i drugi propisi.

Koji su poslovi s posebnim uvjetima rada​?
Kategorije poslova s posebnim uvjetima rada​
Obveze poslodavca kod poslova s posebnim uvjetima rada​

Obveze poslodavca kod poslova s posebnim uvjetima rada

Poslodavci su obvezni provesti procjenu rizika na radnom mjestu, utvrditi i otkloniti potencijalne opasnosti za radnike te osigurati zaštitnu opremu, odgovarajuće uvjete rada i osposobljavanje za sigurno obavljanje poslova. Radnici su također obvezni pridržavati se sigurnosnih uputa i koristiti zaštitnu opremu koju im je poslodavac osigurao.

Ukratko, poslovi s posebnim uvjetima rada zahtijevaju posebne mjere zaštite na radu kako bi se osigurala sigurnost i zaštita zdravlja radnika. Poslodavci su dužni osigurati sigurne uvjete rada, osposobljavanje i zaštitnu opremu, a radnici su obvezni pridržavati se sigurnosnih uputa i koristiti zaštitnu opremu kako bi se smanjio rizik od nezgoda i ozljeda.

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada iz 1984. godine donesen je temeljem Zakona o zaštiti na radu iz 1983. godine. Ovaj Pravilnik regulira poslove koji su po svojoj prirodi izloženi posebnim uvjetima rada, te utvrđuje mjere zaštite na radu koje je potrebno primjenjivati kako bi se osigurala sigurnost radnika.

Pravilnik propisuje kategorije poslova s posebnim uvjetima rada, kao što su rad na visini, rad u zatvorenom prostoru, rad na strojevima, rad s opasnim tvarima, rad u ekstremnim uvjetima temperature, rad s vibracijama i drugo. Osim toga, Pravilnik propisuje uvjete koje moraju ispunjavati radni prostori u kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada, kao što su zahtjevi za ventilaciju, rasvjetu, sigurnosne mjere i sl.

Poslodavci su dužni obučiti radnike za sigurno obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada te osigurati liječničke preglede za radnike koji rade na takvim poslovima.

Poslovi s posebnim uvjetima rada u Republici Hrvatskoj su poslovi u kojima radnici mogu biti izloženi povećanom riziku od nesreća na radu, ozljeda, profesionalnih bolesti ili drugih štetnih utjecaja na zdravlje. Uglavnom se radi o poslovima koji se obavljaju u određenim radnim okruženjima, kao što su rad na visini, rad s opasnim tvarima, rad na visokim temperaturama, rad na bučnim radnim mjestima i slično.

Trebate obučavanje radnika za poslove s posebnim uvjetima rada? Kontaktirajte nas!

Kategorije poslova s posebnim uvjetima rada

Zakonom o zaštiti na radu u Republici Hrvatskoj definirano je nekoliko kategorija poslova s posebnim uvjetima rada, a neki od njih su:
Osim navedenih kategorija, postoje i drugi poslovi koji se mogu smatrati poslovima s posebnim uvjetima rada, ovisno o konkretnim uvjetima rada. Poslodavci su dužni osigurati sigurno i zdravo radno okruženje za sve radnike koji rade u takvim poslovima, te primjenjivati propisane mjere zaštite i sigurnosti na radu.