EX instalacije i uređaji

Ex atmosfera definira se kao mješavina opasnih tvari sa zrakom, u atmosferskim uvjetima, u obliku plinova, para ili prašine u kojoj se, nakon što je došlo do paljenja, izgaranje širi na cijelu neizgorjelu smjesu. Spriječite eksplozije koje mogu uzrokovati gubitak života i ozbiljne ozljede, kao i značajnu štetu.

što je zaštita na radu
Obveze poslodavaca kod ispitivanja radnog okoliša​

Što su EX instalacije i uređaji?

Poslodavac je dužan osigurati da radno okruženje omogućuje sigurno obavljanje posla, unatoč vjerojatnosti pojave eksplozivne Ex atmosfere. „Opasno područje – Ex zona“ definirano je kao područje u kojem atmosfera sadrži ili može sadržavati zapaljive ili eksplozivne plinove, prašinu ili paru u dovoljnim količinama za trenutni nastanak požara ili eksplozije. Razvrstavanje opasnih područja trebalo bi provesti kao sastavni dio procjenjivanja rizika za prepoznavanje mjesta (ili područja) na kojima postoji potreba kontrole mogućeg zapaljenja (opasna mjesta).

Usluge EX instalacija i uređaja

Ispitivanje petlje provodi se iz razloga da će, ukoliko dođe do kvara na električnoj instalaciji, teći dovoljna struja za rad osigurača ili prekidača koji štiti neispravan krug unutar unaprijed određenog vremena.