Ispitivanje vatrodojavnog sustava - održavanje i testiranje

Vatrodojavni sustav u Republici Hrvatskoj je sustav koji služi za rano otkrivanje požara u objektima i prostorima te pravodobno obavještavanje nadležnih službi i osoba o opasnosti i potrebi za intervencijom. Ovaj sustav je sastavni dio tehničke zaštite objekata i prostora, a njegova uporaba je regulirana Zakonom o zaštiti od požara.

Vatrodojavni sustav se sastoji od senzora koji otkrivaju požar, centrale koja prima signale senzora te alarmnih uređaja koji obavještavaju osobe u objektu o požaru. Senzori mogu biti različitih vrsta, a najčešće se koriste optički i toplinski senzori. Optički senzori otkrivaju požar putem infracrvenih zraka, dok toplinski senzori reagiraju na povećanje temperature u prostoru. Centrale su srce vatrodojavnog sustava i osiguravaju brzu reakciju na požar te alarmiranje vatrogasnih postrojbi i drugih nadležnih službi.

Što uključuje ispitivanje vatrodojavnog sustava?
Podaci koji bi trebali biti uključeni u izvještaj o ispitivanju vatrodojavnih sustava​
Vatrodojavni sustavi u Republici Hrvatskoj​

Vatrodojavni sustavi u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj postoje propisi i standardi koji reguliraju projektiranje, ugradnju i održavanje vatrodojavnih sustava. Za ugradnju vatrodojavnog sustava u objekt potrebno je dobiti odobrenje od nadležnih tijela koja provjeravaju da li su svi elementi sustava u skladu s propisima. Održavanje vatrodojavnog sustava provodi se redovito i sastoji se od provjere svih njegovih dijelova, uključujući senzore, centrale i alarmne uređaje.

Vatrodojavni sustavi u Republici Hrvatskoj su pod nadzorom vatrogasnih službi i drugih nadležnih tijela te se moraju testirati najmanje jednom godišnje. Testiranje uključuje provjeru svih komponenti sustava, uključujući senzore, centrale i alarmne uređaje. U slučaju da se tijekom testiranja utvrdi nepravilnost u radu vatrodojavnog sustava, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se sustav popravio i osigurala njegova ispravna funkcija.

U zaključku, vatrodojavni sustav u Republici Hrvatskoj je važan element tehničke zaštite objekata i prostora. Njegova pravilna uporaba, redovito održavanje i testiranje, te brza reakcija na požar ključni su za zaštitu ljudi i imovine.

Od čega se sastoji vatrodojavni sustav?

Vatrodojavni sustav je sustav za detekciju požara u objektu, koji ima za cilj upozoriti osoblje na početak požara kako bi se poduzele hitne mjere i spriječilo širenje požara. Sustav se sastoji od senzora, centralnog sustava i alarmnih uređaja.

Senzori su uređaji koji detektiraju požar i šalju signal centralnom sustavu. Postoje različiti tipovi senzora, kao što su optički senzori, toplinski senzori i plinski senzori. Optički senzori koriste svjetlosnu detekciju za otkrivanje dima u prostoriji, dok toplinski senzori otkrivaju porast temperature u prostoru. Plinski senzori otkrivaju specifične plinove koji se oslobađaju tijekom požara. U nekim slučajevima, sustav može koristiti kombinaciju različitih senzora za detekciju požara.

Centralni sustav obrađuje signal od senzora i pokreće alarmne uređaje. Alarmni uređaji su uređaji koji obavještavaju osoblje o početku požara. Uobičajeno se koriste zvučni i vizualni alarmi, kao što su sirene i svjetleći signalizatori, kako bi se upozorilo osoblje na početak požara.

U slučaju da se aktivira alarmni sustav, zgrada se mora evakuirati prema planu evakuacije. Osoblje koje radi u objektu treba biti educirano o pravilima evakuacije i planu evakuacije, a vatrogasne postrojbe trebaju biti obučene za postupanje u slučaju požara.

Od čega se sastoji vatrodojavni sustav?​
Održavanje i testiranje vatrodojavnog sustava​

Održavanje i testiranje vatrodojavnog sustava

Redovito održavanje i testiranje vatrodojavnog sustava ključni su za osiguranje njegove ispravne funkcije. Ovo uključuje provjeru senzora, baterija, kablova, sustava za napajanje i ostalih dijelova sustava. Redovito testiranje uključuje testiranje u stvarnom vremenu, simulacije požara i provjere funkcija i performansi sustava.

Ukratko, rad vatrodojavnog sustava sastoji se od detekcije požara putem senzora, obrade signala od senzora centralnim sustavom i aktiviranja alarmnih uređaja kako bi se obavijestilo osoblje o početku požara. Pravilno održavanje, testiranje i educiranje osoblja su ključni elementi u osiguravanju ispravne funkcije ovih sustava.

Nakon što je sustav detektirao požar i aktivirao alarm, osoblje treba odmah poduzeti mjere kako bi se požar ugasili i evakuirali ljudi iz objekta. U ovom procesu, brzina je ključna. U većim objektima, poput shopping centara ili poslovnih zgrada, često se koriste automatizirani sustavi za gašenje požara, koji automatski ispuštaju vodu, pjenu, plin ili druga sredstva za gašenje.

Nakon što se požar ugasi, sustav treba biti ponovno testiran kako bi se osiguralo da je u ispravnom stanju za buduću upotrebu. Osim toga, potrebno je izvršiti inspekciju sustava kako bi se osiguralo da su svi senzori i alarmi u dobrom stanju te da je sustav u skladu s propisima i standardima.

Trebate ispitivanje vatrodojavnog sustava?
Kontaktirajte nas!

Vatrodojavni sustavi u Republici Hrvatskoj se reguliraju prema standardu HRN EN 54, a instalacija i održavanje moraju biti provođeni od strane stručnih osoba s ovlaštenjem za rad s vatrodojavnim sustavima.

Uz redovito održavanje i testiranje, pravilno educiranje osoblja o postupanju u slučaju požara je ključno za uspješno korištenje vatrodojavnog sustava. To uključuje obuku osoblja o planu evakuacije, označavanju izlaza, korištenju opreme za gašenje požara i prijavljivanju požara.

Ukratko, rad vatrodojavnog sustava uključuje detekciju požara, aktiviranje alarmnih uređaja, evakuaciju ljudi iz objekta, gašenje požara i testiranje sustava kako bi se osigurala njegova ispravna funkcija. Održavanje, inspekcija i pravilna edukacija osoblja su ključni elementi u osiguravanju sigurnosti u slučaju požara.

Ispitivanje vatrodojavnog sustava treba provesti u skladu sa specifičnim zahtjevima proizvođača opreme i standardima za vatrodojavnog sustave.

Postupak ispitivanja vatrodojavnog sustava​

Postupak ispitivanja vatrodojavnog sustava

Postupak ispitivanja vatrodojavnog sustava može se provesti na sljedeći način:

Podaci koji bi trebali biti uključeni u izvještaj o ispitivanju vatrodojavnih sustava

Detaljna tablica s podacima koji bi trebali biti uključene u izvještaj o ispitivanju sustava vatrodojave (vatrodojavnih sustava):

Ključne informacijeOpis
Datum i vrijeme ispitivanjaTočan datum i vrijeme ispitivanja
Ime tvrtke ili organizacije koja je provela ispitivanjeTočan naziv ovlaštene pravne osobe koja je provela ispitivanje
Ime osobe koja je provela ispitivanjeTočno ime i prezime ovlaštenog ispitivača
Potvrda da je sustav ispravan i siguran za uporabuUvjerenje o ispravnosti sustava
Datum sljedećeg planiranog ispitivanjaPredviđeni zakonski rok sljedećeg ispitivanja
Identifikacija sustavaIdentifikacija sustava vatrodojave koji su bili ispitivani, uključujući model, serijski broj, proizvođača, godinu proizvodnje, datum instalacije, itd.
Opis ispitivanjaOpis ispitivanja, uključujući uvjete ispitivanja, trajanje ispitivanja, metode ispitivanja, broj ispitnih točaka, broj detektora, broj upozoravajućih uređaja itd.
Rezultati ispitivanjaRezultati ispitivanja vatrodojavnog sustava, uključujući vrijeme detekcije požara, točnost detekcije, brzinu alarma, razinu glasnoće alarma, doseg signala alarma, itd.
Identificirani nedostaciIdentificirani nedostaci vatrodojavnog sustava tijekom ispitivanja, uključujući kvarove opreme, neuspješne detekcije požara, problematične lažne dojave, problematično isključivanje alarma, nedostatke u instalaciji i postavljanju, itd.
PreporukePreporuke za poboljšanje vatrodojavnog sustava, uključujući popravke opreme, zamjenu opreme, modifikaciju vatrodojavnog sustava, redovito održavanje, dodatno postavljanje detektora, reorganizaciju postavljanja uređaja, postavljanje novih opozivnih uređaja, itd.
ZaključakZaključak o ispitivanju vatrodojavnog sustava, uključujući procjenu funkcionalnosti, sigurnosti i pouzdanosti vatrodojavnog sustava, te ocjenu razine usklađenosti vatrodojavnog sustava s primjenjivim standardima i propisima.

Nakon provedenog ispitivanja, potrebno je napraviti izvještaj o ispitivanju i preporuke za popravke ili poboljšanja. Ako se otkriju problemi, potrebno je odmah poduzeti akciju kako bi se osiguralo da sustav bude ispravan i funkcionalan u slučaju požara.

Važno je napomenuti da se ispitivanje vatrodojavnog sustava ne bi smjelo provoditi bez odgovarajuće obuke i znanja o vatrodojavnim sustavima i sigurnosnim postupcima. Uvijek se preporučuje da se ispitivanje provodi od strane ovlaštenih stručnjaka koji su upoznati sa specifičnostima pojedinog vatrodojavnog sustava.