Vježbe evakuacije i spašavanja - što uključuju?

Vježba evakuacije i spašavanja je vrlo važna aktivnost koja se provodi kako bi se osiguralo sigurno i brzo evakuiranje ljudi u slučaju izvanrednih situacija kao što su požar, potres, poplava i sl. U Republici Hrvatskoj, provedba vježbi evakuacije i spašavanja propisana je zakonom, a provodi se u skladu s Nacionalnim planom zaštite i spašavanja.

Što su vježbe evakuacije i spašavanja
Aktivnosti vezane uz vježbe evakuacije i spašavanja
Što uključuju vježbe evakuacije i spašavanja?​

Što uključuju vježbe evakuacije i spašavanja?

Organizaciju vježbe evakuacije i spašavanja treba povjeriti stručnoj osobi za zaštitu od požara, koja će osmisliti scenarij vježbe i provesti je u suradnji s nadležnim tijelima za zaštitu i spašavanje. U sklopu vježbe evakuacije i spašavanja, potrebno je simulirati izvanrednu situaciju i provesti evakuaciju zaposlenika i posjetitelja prema planu evakuacije.

Nakon provedene vježbe evakuacije i spašavanja, potrebno je analizirati provedbu plana evakuacije, identificirati eventualne nedostatke i probleme te izraditi plan poboljšanja. Svi zaposlenici i posjetitelji trebaju biti upoznati s planom evakuacije i postupcima u slučaju izvanredne situacije te se redovito provoditi vježbe kako bi se osigurala njihova sigurnost.

Vježba evakuacije i spašavanja važna je jer omogućuje provjeru učinkovitosti plana evakuacije i spašavanja u slučaju hitnih situacija poput požara, potresa ili drugih prirodnih katastrofa ili nesreća. Uspješna evakuacija i spašavanje mogu spasiti živote i smanjiti štetu na imovini.

Trebate vježbe evakuacije i spašavanja? Kontaktirajte nas!

Obveze poslodavca za vježbe evakuacije i spašavanja

U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac je dužan osigurati plan evakuacije i spašavanja za svoje zaposlenike i posjetitelje te organizirati redovite vježbe kako bi osigurao sigurnost svih u slučaju hitnih situacija. Vježbe mogu provoditi ovlašteni stručnjaci za zaštitu na radu, vatrogasci ili druge ovlaštene organizacije.

Ovlašteni stručnjaci za zaštitu na radu imaju obvezu provjeriti plan evakuacije i spašavanja te sudjelovati u organizaciji i provedbi vježbi. Također, mogu savjetovati poslodavca o poboljšanjima u planu evakuacije i spašavanja, kao i o drugim mjerama za povećanje sigurnosti na radnom mjestu.

U Republici Hrvatskoj, poslodavci su dužni organizirati vježbu evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine.

Rokovi za provedbu vježbe ovise o specifičnostima radnog mjesta i uvjetima u kojima se obavlja radna aktivnost te se mogu razlikovati za različita radna mjesta i lokacije. Međutim, općenito se preporučuje da se vježbe evakuacije i spašavanja provode barem jednom godišnje ili češće ako su to potrebno. Također, poslodavac je dužan dokumentirati provedbu vježbe i osigurati da svi zaposlenici sudjeluju u njoj.

Obveze poslodavca kod vježbi evakuacije i spašavanja

Evakuacija i spašavanje

Plan evakuacije i spašavanja je dokument koji se sastavlja radi osiguravanja sigurnosti osoba u slučaju izvanrednih situacija, poput požara, potresa, poplava ili drugih prirodnih ili tehničkih katastrofa.