Pravilnik o zaštiti od požara - što propisuje?

Interni akt poslodavca koji regulira zaštitu od požara u radnoj sredini naziva se Pravilnik o zaštiti od požara. Ovaj dokument propisuje obvezne mjere za zaštitu od požara koje se primjenjuju u radnom okruženju kako bi se smanjio rizik od požara, otklanjali opasni čimbenici i stvorili uvjeti za brzo i sigurno djelovanje u slučaju izbijanja požara.

Što je definirano u Pravilniku o zaštiti od požara?
Što propisuje Pravilnik o zaštiti od požara?​

Što propisuje Pravilnik o zaštiti od požara?

Pravilnik o zaštiti od požara, između ostalog, propisuje sljedeće:
Pravilnik o zaštiti od požara je interni akt poslodavca kojim se uređuju postupci i mjere za zaštitu ljudi, imovine i okoliša od požara. Ovisno o djelatnosti i veličini poslovnog objekta, pravilnik može biti vrlo detaljan i složen.

Trebate pravilnik o zaštiti od požara? Kontaktirajte nas!

Što je definirano u Pravilniku o zaštiti od požara?

U pravilniku se, između ostalog, definiraju:

Što je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade Pravilnika o zaštiti od požara?

Pravilnik o zaštiti od požara je važan dokument koji je obvezan za sve poslodavce i koji ima za cilj zaštititi ljudske živote, imovinu i okoliš od požara. Izrada internog akta poslodavca, poput Pravilnika o zaštiti od požara, obično se provodi u suradnji s odgovarajućim stručnjacima za zaštitu od požara i sigurnost na radu.
Postoje mnogi elementi koji se moraju uzeti u obzir prilikom izrade ovog dokumenta, a među njima su:

Prilikom izrade ovog dokumenta, važno je osigurati suradnju svih zaposlenika, kako bi se osigurala sigurnost i zaštita svih radnika i posjetitelja na radnom mjestu. Također, dokument treba biti jasan, jednostavan i lako razumljiv za sve zaposlenike.

U pravilniku o zaštiti od požara u Hrvatskoj također se navode rokovi za provođenje pregleda i ispitivanja protupožarne opreme i instalacija, kao i obveze poslodavca i radnika za njihovo održavanje i provjeru ispravnosti. Ovaj dokument je obvezan za svakog poslodavca i zaposlenika, a njegova se primjena provjerava tijekom inspekcija rada.