Stabilni sustavi za dojavu požara - faze ispitivanja

Stabilni sustavi za dojavu požara su vrsta sustava koji se koriste za otkrivanje požara i obavještavanje ljudi o požaru na vrijeme. Ovi sustavi su obično instalirani u velikim zgradama, poput poslovnih zgrada, bolnica, škola, trgovačkih centara i sl., kako bi se osigurala sigurnost ljudi i sprječavanje štete od požara.

Načini ispitivanja stabilnih sustava za dojavu požara​
Zašto je važno testiranje i održavanje stabilnih sustava za dojavu požara?​
Od čega se sastoje stabilni sustavi za dojavu požara?​

Od čega se sastoje stabilni sustavi za dojavu požara?

Stabilni sustavi za dojavu požara su ključni za sigurnost ljudi i sprječavanje štete od požara u zgradama. Ovi sustavi obično se sastoje od senzora za otkrivanje požara, centralnog upravljačkog sustava, zvučnih i vizualnih signalizatora te drugih dodatnih oprema. Senzori za otkrivanje požara su ključni dio ovih sustava jer omogućuju rano otkrivanje požara i brzo reagiranje.

Stabilni sustavi za dojavu požara sastoje se od senzora za otkrivanje požara, centralnog upravljačkog sustava, zvučnih i vizualnih signalizatora te druge dodatne opreme. Senzori za otkrivanje požara obično se instaliraju u različitim dijelovima zgrade i reagiraju na dim, toplinu ili plamen. Kad senzor otkrije požar, šalje signal centralnom upravljačkom sustavu, koji zatim aktivira zvučne i vizualne signalizatore kako bi upozorio ljude u zgradi da evakuiraju.

Testiranje i održavanje stabilnih sustava za dojavu požara

Stabilni sustavi za dojavu požara obično se testiraju i održavaju prema standardu EN 54, koji specificira zahtjeve za projektiranje, instalaciju, testiranje i održavanje sustava za dojavu požara. Održavanje ovih sustava je ključno kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i pouzdanost u slučaju nužde.

Postoje različiti tipovi senzora za otkrivanje požara, uključujući senzore za otkrivanje dima, topline i plamena. Senzori za otkrivanje dima najčešće se koriste jer reagiraju na prisutnost dima u zraku. Senzori za otkrivanje topline reagiraju na porast temperature u okolici, dok senzori za otkrivanje plamena detektiraju prisutnost otvorenog plamena. Senzori se obično postavljaju na kritičnim mjestima u zgradi, kao što su hodnici, sobe za spavanje, kuhinje i sl.

Centralni upravljački sustav je srce stabilnog sustava za dojavu požara. Ovaj sustav prima signale sa senzora za otkrivanje požara i aktivira zvučne i vizualne signalizatore kako bi obavijestio ljude u zgradi o prisutnosti požara. Zvučni i vizualni signalizatori su važni jer omogućuju brzo i učinkovito obavještavanje ljudi u zgradi o opasnosti i potrebi za evakuacijom.

Dodatna oprema uključuje elemente poput baterija za napajanje u slučaju nestanka struje, uređaje za komunikaciju s vanjskim hitnim službama, kao što su vatrogasci i policija, te uređaje za kontrolu pristupa koji omogućuju ljudima u zgradi da se brzo i sigurno evakuiraju u slučaju nužde. 

Testiranje i održavanje stabilnih sustava za dojavu požara​

Zašto je važno testiranje i održavanje stabilnih sustava za dojavu požara?

Stabilni sustavi za dojavu požara obično se testiraju i održavaju prema standardu EN 54. Ovaj standard specificira zahtjeve za projektiranje, instalaciju, testiranje i održavanje sustava za dojavu požara, kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i pouzdanost u slučaju nužde. Testiranje ovih sustava obično se provodi na godišnjoj razini kako bi se osigurala ispravnost svih senzora, centralnog upravljačkog sustava i signalizatora.

Održavanje ovih sustava također je ključno kako bi se osigurala njihova funkcionalnost u slučaju nužde, a obično uključuje preventivno održavanje, redovno testiranje i zamjenu komponenti koje su dosegle kraj svog životnog vijeka.

Osim toga, stabilni sustavi za dojavu požara su često povezani s drugim sustavima kao što su sustavi protupožarne zaštite, sustavi kontrole pristupa i sustavi kontrole klimatizacije. To osigurava da se požar može otkriti brzo i učinkovito, a zatim i da se automatski pokreću potrebne mjere za zaustavljanje širenja požara.

Što uključuje održavanje stabilnih sustava za dojavu požara?

Kada se radi o održavanju stabilnih sustava za dojavu požara, važno je imati u vidu neke ključne čimbenike.

To uključuje:

Ovi koraci osiguravaju da će sustav za dojavu požara uvijek biti spreman u slučaju nužde, a također pomažu u sprečavanju požara prije nego što izbije.

Glavni dijelovi stabilnih sustava za dojavu požara

Tablica s glavnim dijelovima stabilnih sustava za dojavu požara:

DIO SUSTAVA

OPIS

Centrala

Središnja jedinica sustava koja prima signale od detektora i aktivira odgovarajuću akciju (npr. alarm, poziv vatrogasaca)

Detektori

Senzori za detekciju dima, topline ili plamena, koji šalju signal centrali u slučaju detekcije požara

Alarmi

Uređaji za generiranje zvučnog ili vizualnog signala kako bi se obavijestila prisutna osoba o požaru

Sustav napajanja

Sustav koji osigurava stalno napajanje sustava za dojavu požara, često putem baterija ili generatora

Signalni uređaji

Uređaji koji šalju signal na odgovarajuće mjesto (npr. vatrogasnu postaju, mobilne telefone vatrogasaca) u slučaju detekcije požara

Softver

Programski alati koji se koriste za konfiguriranje sustava za dojavu požara i praćenje njihovog rada

Gore navedeni dijelovi su osnovni dijelovi koji su potrebni za osnovno funkcioniranje sustava za dojavu požara.

Važno je napomenuti da neki stabilni sustavi za dojavu požara mogu uključivati i dodatne dijelove, poput automatskog gašenja požara ili sustava za praćenje temperature i vlage u okolišu.

Detaljan opis glavnih dijelova stabilnih sustava za dojavu požara

Tablica koja detaljno opisuje glavne dijelove stabilnih sustava za dojavu požara, uz mogućnost uključivanja dodatnih dijelova:

DIO

OPIS

Centrala

Središnji nadzorni uređaj koji prima signale o požaru od senzora i daljinskih upravljača, procesuira ih i aktivira alarm

Detektor dima

Senzor koji reagira na dim i druge čestice u zraku koje ukazuju na požar. Detektori dima su najčešći senzori koji se koriste u sustavima dojave požara

Detektor topline

Senzor koji reagira na promjene temperature u prostoriji koje mogu ukazivati na požar.

Mjerna stanica

Uređaj koji prati koncentraciju ugljikovog dioksida (CO2), ugljikovog monoksida (CO) i drugih opasnih plinova koji mogu ukazivati na požar. Mjerna stanica može biti integrirana u centralni sustav ili se može koristiti kao samostalni uređaj

Automatski vatrogasni sustav

Automatski sustav koji se aktivira kada se detektira požar. Može uključivati vatrogasne sprinklere, protupožarne zavjese ili slične uređaje za gašenje požara.

Manualna točka alarma

Ručni prekidač koji omogućuje ljudima da ručno aktiviraju alarm u slučaju požara.

Daljinski upravljač

Upravljački uređaj koji omogućuje korisnicima da aktiviraju ili deaktiviraju alarm izvan centralnog sustava.

 

Trebate ispitivanje sustava za dojavu požara? Kontaktirajte nas!

Komponente stabilnih sustava za dojavu požara​

Od čega se sastoje stabilni sustavi za dojavu požara?

Stabilni sustavi za dojavu požara su sustavi koji koriste fizičke i kemijske procese kako bi otkrili požar. Ovi sustavi se sastoje od nekoliko komponenti, a najvažniji su javljači – senzori, kontrolni moduli i alarmni uređaji.

Javljači – senzori su uređaji koji su postavljeni na različitim mjestima u objektu i koji se aktiviraju kada se osjete određeni uvjeti koji ukazuju na požar. Postoje različiti tipovi javljača – senzora, poput toplinskih javljača – senzora, dimnih javljača – senzora i plinsko-detekcijskih javljača – senzora. Svaki od ovih javljača – senzora reagira na određene uvjete koji ukazuju na požar.

Kontrolni moduli su uređaji koji upravljaju javljačima – senzorima i koji obrađuju informacije koje se dobivaju od javljača. Oni također pokreću alarmne uređaje i obavještavaju nadzorni centar ili nadležne osobe o požaru. Kontrolni moduli mogu biti programabilni, a mogu se koristiti i za nadzor i upravljanje drugim sustavima, poput sustava za ventilaciju.

Alarmni uređaji su uređaji koji se aktiviraju kada se osjeti požar, a njihova svrha je obavijestiti osobe u objektu o opasnosti i potaknuti ih da poduzmu odgovarajuće mjere. Alarmni uređaji mogu biti zvučni, vizualni ili kombinacija oba. Također, mogu biti bežični ili žični i mogu biti povezani na druge sustave, poput javne vatrogasne službe.

Korištenje stabilnih sustava za dojavu požara

Stabilni sustavi za dojavu požara obično se koriste u velikim objektima poput trgovačkih centara, bolnica i zračnih luka. Ovi sustavi su važni jer mogu spriječiti štetu od požara i spasiti živote.

Stoga je važno da se sustavi redovito održavaju kako bi se osigurala njihova funkcionalnost u slučaju nužde.

Uz održavanje, sustavi se moraju redovito testirati kako bi se osigurala njihova pouzdanost. Testiranje se provodi na svakom dijelu sustava, uključujući osjetnike, kontrolne module i alarmne uređaje. Testiranje uključuje simulaciju požara kako bi se provjerila funkcionalnost sustava i utvrdili eventualni problemi.

Stabilni sustavi za dojavu požara obično se sastoje od javljača – senzora koji detektiraju dim, toplinu ili plamen, centralne jedinice koja prima signale senzora i odlučuje o pokretanju alarma te alarmne opreme koja obavještava ljude u okolini o potencijalnoj opasnosti.

Javljači – senzori za detekciju dima ili plamena obično se postavljaju u prostorijama u kojima je požar najvjerojatniji – poput kuhinje, prostora s električnom opremom, prostora za grijanje itd.

Javljači  –  senzori za detekciju topline mogu se postaviti u prostorijama u kojima se očekuje porast temperature u slučaju požara, poput kotlovnica, skladišta itd.

Kada javljač – senzor detektira dim, toplinu ili plamen, šalje signal centralnoj jedinici. Centralna jedinica zatim odlučuje hoće li aktivirati alarm i obavijestiti ljude u okolini o opasnosti. U slučaju da se alarm aktivira, alarmna oprema – poput zvučnika, svjetlećih signala itd. – obavještava ljude u okolini o potencijalnoj opasnosti.

Stabilni sustavi za dojavu požara također mogu biti povezani s drugim sustavima zaštite od požara, poput sustava za gašenje požara. U tom slučaju, centralna jedinica može upravljati aktivacijom sustava za gašenje požara kako bi se što prije i učinkovitije riješio problem.

Važno je napomenuti da stabilni sustavi za dojavu požara moraju biti redovito održavani kako bi se osigurala njihova funkcionalnost u slučaju nužde. To uključuje provjeru senzora i alarmne opreme, zamjenu baterija i drugih dijelova te testiranje sustava kako bi se uvjerili u ispravnost i funkcionalnost.

Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu požara

Stabilni sustavi za dojavu požara moraju se redovito testirati kako bi se osigurala njihova funkcionalnost u slučaju nužde. Ispitivanje se provodi u skladu s normom EN 54-14, koja propisuje uvjete ispitivanja i certifikacije stabilnih sustava za dojavu požara.

Faze ispitivanja stabilnih sustava za dojavu požara

Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu požara sastoji se od nekoliko faza:

Načini ispitivanja stabilnih sustava za dojavu požara

Prema normi EN 54-14, stabilni sustavi za dojavu požara trebaju se ispitivati na sljedeće načine:

Informacije koje bi trebalo uključiti u izvještaj o ispitivanju stabilnih sustava za dojavu požara

Sljedeća tablica pruža cjelovit pregled informacija koje bi trebale biti uključene u izvještaj o ispitivanju stabilnih sustava za dojavu požara kako bi se osigurala njihova funkcionalnost u slučaju požara:

Ključne informacije

Opis

Datum i vrijeme ispitivanja

Točan datum i vrijeme ispitivanja

Ime tvrtke ili organizacije koja je provela ispitivanje

Točan naziv ovlaštene pravne osobe koja je provela ispitivanje

Ime osobe koja je provela ispitivanje

Točno ime i prezime ovlaštenog ispitivača

Potvrda da je sustav ispravan i siguran za uporabu

Uvjerenje o ispravnosti sustava

Datum sljedećeg planiranog ispitivanja

Predviđeni zakonski rok sljedećeg ispitivanja

Identifikacija sustava

Identifikacija sustava za dojavu požara koji su bili ispitivani, uključujući model, serijski broj, proizvođača, godinu proizvodnje, datum instalacije itd.

Opis ispitivanja

Opis ispitivanja, uključujući uvjete ispitivanja, trajanje ispitivanja, metode ispitivanja, broj ispitnih točaka, broj senzora, broj upozoravajućih uređaja itd.

Rezultati ispitivanja

Rezultati ispitivanja sustava za dojavu požara, uključujući senzitivnost detekcije požara, vrijeme odziva, pouzdanost sustava, vrijeme lažne dojave, vrijeme isključenja alarma, područje pokrivanja itd.

Identificirani nedostaci

Identificirani nedostaci sustava za dojavu požara tijekom ispitivanja, uključujući kvarove opreme, neuspješne detekcije požara, problematične lažne dojave, problematično isključivanje alarma, nedostatke u instalaciji i postavljanju itd.

Preporuke

Preporuke za poboljšanje sustava za dojavu požara, uključujući popravke opreme, zamjenu opreme, modifikaciju sustava za dojavu požara, redovito održavanje, dodatno postavljanje senzora, reorganizacija postavljanja uređaja, postavljanje novih opozivnih uređaja itd.

Zaključak

Zaključak o ispitivanju sustava za dojavu požara, uključujući procjenu funkcionalnosti, sigurnosti i pouzdanosti sustava za dojavu požara, te ocjenu razine usklađenosti sustava za dojavu požara s primjenjivim standardima i propisima.

 

Ukratko, stabilni sustavi za dojavu požara su ključni za sigurnost ljudi i imovine u objektima. Njihovo pravilno funkcioniranje ovisi o redovitom održavanju, testiranju i provjeri svih komponenti sustava.