Koordinator zaštite na radu 1 i 2 - što su i njihove razlike

Oba koordinatora zaštite na radu imaju zadaću da se brinu o sigurnosti i zdravlju radnika, te o sigurnosti i zdravlju ostalih osoba koje su izložene rizicima na gradilištu. Osim toga, oni su zaduženi za koordinaciju svih aktivnosti koje se odnose na zaštitu na radu te za suradnju sa svim sudionicima na gradilištu kako bi se osigurala što veća razina zaštite. Propisane su i određene kazne za nepoštivanje propisa vezanih uz imenovanje koordinatora zaštite na radu te za neprovođenje mjera zaštite na radu na gradilištu.

kako se razlikuju koordinatori zaštite na radu
što su koordinatori zaštite na radu
što je "koordinator 1"

Što je "Koordinator 1"?

“Koordinator 1” je termin koji se koristi u sklopu provedbe Zakona o gradnji u Republici Hrvatskoj. Prema Zakonu o gradnji, “Koordinator 1” je osoba odgovorna za koordinaciju sigurnosti i zdravlja za vrijeme faze projektiranja zgrade ili građevine.

Dakle, “Koordinator 1” je osoba koju imenuje investitor i koja je odgovorna za provedbu mjera zaštite sigurnosti i zdravlja na radu u fazi projektiranja zgrade ili građevine. Njegova je uloga da koordinira sve aspekte sigurnosti i zdravlja za vrijeme faze projektiranja te da osigura da se sve odgovarajuće mjere zaštite primjenjuju u skladu s važećim propisima.

“Koordinator 1” također ima zadaću koordinirati aktivnosti svih sudionika u projektu, uključujući projektante, izvođače, nadzornike i druge stručnjake. Osim toga, dužan je voditi evidenciju o provedenim aktivnostima u fazi projektiranja i izraditi izvješće o koordinaciji sigurnosti i zdravlja za vrijeme faze projektiranja.

Ukoliko je riječ o građevini koja je podložna obvezi imenovanja “Koordinatora 1”, investitor je dužan na početku projekta imenovati osobu koja će obavljati tu funkciju. Ta osoba mora ispunjavati propisane uvjete i mora biti upisana u registar koordinatora zaštite na radu koji vodi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Što je "Koordinator 2"?

“Koordinator 2” je termin koji se koristi u sklopu provedbe Zakona o gradnji u Republici Hrvatskoj. Prema Zakonu o gradnji, “Koordinator 2” je osoba odgovorna za koordinaciju sigurnosti i zdravlja za vrijeme faze izvođenja radova na zgradi ili građevini.

“Koordinator 2” je osoba koju imenuje investitor i koja je odgovorna za provedbu mjera zaštite sigurnosti i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova na zgradi ili građevini. Njegova je uloga da koordinira sve aspekte sigurnosti i zdravlja za vrijeme faze izvođenja radova te da osigura da se sve odgovarajuće mjere zaštite primjenjuju u skladu s važećim propisima.

“Koordinator 2” također ima zadaću koordinirati aktivnosti svih sudionika u projektu, uključujući izvođače, podizvođače, nadzornike i druge stručnjake. Osim toga, dužan je voditi evidenciju o provedenim aktivnostima u fazi izvođenja radova i izraditi izvješće o koordinaciji sigurnosti i zdravlja za vrijeme faze izvođenja radova.

Ukoliko je riječ o građevini koja je podložna obvezi imenovanja “Koordinatora 2”, investitor je dužan na početku izvođenja radova imenovati osobu koja će obavljati tu funkciju. Ta osoba mora ispunjavati propisane uvjete i mora biti upisana u registar koordinatora zaštite na radu koji vodi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Što je "Koordinator 2"

Trebate koordinatora zaštite na radu? Kontaktirajte nas!

Razlika između funkcija "Koordinator 1" i "Koordinator 2"

Razlika između funkcija "Koordinator 1" i "Koordinator 2"

Zakon o zaštiti na radu u Republici Hrvatskoj propisuje obvezu imenovanja koordinatora zaštite na radu za poslove s posebnim uvjetima rada te za građevinske radove.

“Koordinator 1” i “Koordinator 2” su dvije različite funkcije koje su propisane u Zakonu o gradnji u kontekstu zaštite na radu u fazi projektiranja i izvođenja građevinskih radova.

Prema Zakonu o gradnji, “Koordinator 1” je osoba koju imenuje investitor ili osoba koju investitor ovlasti za koordinaciju sigurnosti i zdravlja za vrijeme faze projektiranja zgrade ili građevine. Njegova je zadaća koordinirati sve aktivnosti koje se odnose na sigurnost i zdravlje za vrijeme faze projektiranja, a sve u skladu s važećim propisima. “Koordinator 1” mora biti stručnjak s odgovarajućim znanjima i sposobnostima za provođenje koordinacije sigurnosti i zdravlja za vrijeme faze projektiranja.

S druge strane, “Koordinator 2” je osoba koju imenuje investitor za koordinaciju sigurnosti i zdravlja za vrijeme faze izvođenja radova na zgradi ili građevini. Njegova je zadaća koordinirati sve aktivnosti koje se odnose na sigurnost i zdravlje za vrijeme faze izvođenja radova, a sve u skladu s važećim propisima. “Koordinator 2” također mora biti stručnjak s odgovarajućim znanjima i sposobnostima za provođenje koordinacije sigurnosti i zdravlja za vrijeme faze izvođenja radova.

Zadaće koordinatora zaštite na radu

Oba koordinatora zaštite na radu imaju zadaću da se brinu o sigurnosti i zdravlju radnika, te o sigurnosti i zdravlju ostalih osoba koje su izložene rizicima na gradilištu. Osim toga, oni su zaduženi za koordinaciju svih aktivnosti koje se odnose na zaštitu na radu te za suradnju sa svim sudionicima na gradilištu kako bi se osigurala što veća razina zaštite. Propisane su i određene kazne za nepoštivanje propisa vezanih uz imenovanje koordinatora zaštite na radu te za neprovođenje mjera zaštite na radu na gradilištu.

zadaci koordinatora zaštite na radu

Mjere koje poslodavac mora provoditi prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima je propis koji se odnosi na zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika na privremenim gradilištima u Republici Hrvatskoj. 

Pravilnik propisuje niz mjera koje poslodavac mora provoditi u svrhu zaštite zdravlja i sigurnosti radnika na privremenom gradilištu, a neke od njih su:

Pravilnik također propisuje određene obveze koje se odnose na koordinatore sigurnosti i zdravlja za vrijeme projektiranja i izvođenja radova, te obveze nadzornog organa.

U slučaju nepoštivanja ovog Pravilnika, propisane su novčane kazne, ali i zatvorske kazne u slučaju da takva nepažnja ili propust dovedu do teških ozljeda ili smrtnog ishoda radnika na privremenom gradilištu.

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima ima za cilj osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti radnika na gradilištu, te minimizirati rizike i opasnosti koje se javljaju tijekom građevinskih radova.