Ispitivanje radnog okoliša - koji su propisi i zahtjevi?

U Republici Hrvatskoj postoje različiti propisi koji reguliraju ispitivanje radnog okoliša i zaštitu radnika od štetnih utjecaja na zdravlje. Ovi propisi su usklađeni s europskim direktivama i međunarodnim standardima za zaštitu na radu.

Vrste ispitivanja radnog okoliša​
Propisi koji reguliraju ispitivanje radnog okoliša i zaštitu radnika od štetnih utjecaja na zdravlje​

Propisi koji reguliraju ispitivanje radnog okoliša i zaštitu radnika od štetnih utjecaja na zdravlje

Neki od najvažnijih propisa su:

Zahtjevi koje zakonska regulativa postavlja za ispitivanje radnog okoliša

Neki od najvažnijih zahtjeva koje zakonska regulativa postavlja uključuju:

Trebate ispitivanje radnog okoliša? Kontaktirajte nas!

Zahtjevi koje zakonska regulativa postavlja za ispitivanje radnog okoliša​

Uz ove propise, postoji još niz drugih pravilnika i uputa koje se odnose na zaštitu radnika od različitih vrsta štetnih utjecaja na zdravlje u radnom okolišu. Važno je naglasiti da je poslodavac obvezan provoditi ispitivanja radnog okoliša i primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite

U Republici Hrvatskoj postoje zakonski propisi koji reguliraju ispitivanje radnog okoliša i zaštitu radnika od štetnih utjecaja na zdravlje. U skladu s tim, tvrtke i poslodavci su obvezni provoditi ispitivanja radnog okoliša kako bi se utvrdilo postojanje štetnih tvari i opasnosti te primijenile odgovarajuće mjere zaštite radnika.

Zakonski okvir za zaštitu radnika od štetnih utjecaja na zdravlje u Republici Hrvatskoj temelji se na Zakonu o zaštiti na radu. Ovaj zakon propisuje obveze poslodavaca vezane uz zaštitu radnika od štetnih utjecaja na radnom mjestu te utvrđuje vrste ispitivanja radnog okoliša koja su potrebna. Također, ovaj zakon propisuje obveze radnika u pogledu zaštite zdravlja na radnom mjestu.

Vrste ispitivanja radnog okoliša

Konkretno, u Republici Hrvatskoj se vrše sljedeća ispitivanja radnog okoliša:

Obveze poslodavaca kod ispitivanja radnog okoliša

Poslodavci su obvezni provoditi ova ispitivanja u skladu s propisima, te primijeniti odgovarajuće mjere zaštite radnika. U slučaju da se utvrdi prisutnost štetnih tvari ili opasnosti po zdravlje radnika, poslodavac je obvezan poduzeti mjere kako bi se smanjio ili eliminirao rizik po zdravlje radnika.

Ispitivanje radnog okoliša izuzetno je važno u kontekstu zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Radno okruženje može biti izvor brojnih rizika za zdravlje, poput izloženosti kemikalijama, buci, vibracijama, zračenju, prašini i sl. Stoga je važno redovito provjeravati kvalitetu zraka, razine buke, vibracija i slično, te poduzimati mjere za smanjenje rizika.

U Republici Hrvatskoj, Zakon o zaštiti na radu propisuje da poslodavac mora osigurati sigurnost i zaštitu zdravlja radnika na radu, uključujući i mjere za sprečavanje štetnih utjecaja radnog okoliša. Za provedbu ovih mjera, poslodavac je dužan provoditi redovita ispitivanja radnog okoliša.

Obveze poslodavaca kod ispitivanja radnog okoliša​
Ispitivanja i mjere koje poslodavac mora poduzeti prema Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša​

Ispitivanja i mjere koje poslodavac mora poduzeti prema Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša

Ispitivanje radnog okoliša propisano je i kroz Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša koji detaljnije propisuje način provođenja ispitivanja i mjere koje poslodavac mora poduzeti u slučaju neusklađenosti s propisanim vrijednostima. Također, propisani su rokovi za provođenje ispitivanja, ovisno o vrsti radnog okoliša.

Za provedbu ispitivanja radnog okoliša, poslodavac može angažirati ovlaštene institucije i laboratorije koje posjeduju potrebna znanja i opremu za provođenje ispitivanja. Ovlaštene institucije i laboratoriji moraju biti akreditirani prema relevantnim standardima i normama.

Uz to, poslodavac je dužan obavijestiti radnike o svim važnim informacijama vezanim uz radni okoliš te ih educirati o mjerama zaštite koje su im na raspolaganju. Radnici također imaju pravo na pristup informacijama o kvaliteti radnog okoliša i na sudjelovanje u postupcima zaštite okoliša.