Ventilacijski sustavi u prostorima za pušenje - uvjeti

U Republici Hrvatskoj je pušenje zabranjeno u zatvorenim javnim prostorima, osim u posebnim prostorijama koje se namijenjene za pušenje. Ove prostorije moraju imati poseban ventilacijski sustav koji će spriječiti širenje duhanskog dima u druge dijelove zgrade ili u zrak u neposrednoj blizini zgrade.

Ventilacijski sustavi u prostorima za pušenje
Što su ventilacijski sustavi u prostorima za pušenje?
Kako trebaju izgledati ventilacijski sustavi u prostorima za pušenje?​

Kako trebaju izgledati ventilacijski sustavi u prostorima za pušenje?

Ventilacijski sustav u prostorima za pušenje u Republici Hrvatskoj mora biti izveden tako da se osigura adekvatno izmjenjivanje zraka, s odvodnim kanalima koji će učinkovito uklanjati dim i druge štetne tvari iz prostorije. Ventilacijski sustav također mora omogućiti uvod svježeg zraka, što će osigurati ugodnu atmosferu za osobe koje koriste prostoriju za pušenje.

Ventilacijski sustav u prostorima za pušenje u Republici Hrvatskoj mora biti projektiran i izveden u skladu s relevantnim propisima i standardima, kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost u odstranjivanju duhanskog dima. Osim toga, zrak iz prostora za pušenje mora biti doveden do filtera koji će ukloniti štetne tvari iz dima prije nego što se ispušta van.

Filteri koji se koriste u ventilacijskim sustavima u prostorima za pušenje u Republici Hrvatskoj moraju biti u skladu s europskim standardima.

Ako je ugostiteljski objekt veće površine od 49,99 m2 morat će, ako žele ugostiti goste koji uživaju duhanske proizvode, urediti prostor za pušenje.

Prostor za pušenje mora biti potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora.

Trebate ventilacijski sustav u prostorima za pušenje? Kontaktirajte nas!

Uvjeti koje trebaju ispunjavati prostori za pušenje

Prostor za pušenje može biti prilagođen i uređen u skladu sa poslovanjem, ali mora ispunjavati sljedeće uvjete:

U prostorima za pušenje moguće je konzumirati hranu i piće, ali nije dozvoljeno nikakvo usluživanje (korisnici usluga sami mogu prenijeti hranu ili piće u taj prostor).

Kod podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju uvjeta za pušačke prostore u dokumentaciji tvrtke registrirane za izradu i montažu ventilacijske opreme mora biti naveden nalaz o izmjenama zraka i izvješće da je u objektu osigurana isključivo prisilna ventilacija za usis svježeg zraka i ispuh onečišćenog zraka.

Također, potrebno je priložiti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika ili fotografiju koja dokazuje postojanje sklopke za uključenje ventilacije na vidljivom mjestu unutar ugostiteljskog objekta.

Cilj ovakvog sustava ventilacije u prostorijama za pušenje u Republici Hrvatskoj je smanjiti štetne učinke pušenja na zdravlje ljudi i poboljšati kvalitetu zraka u zatvorenim prostorima.

Koje uvjete trebaju ispunjavati prostori za pušenje?​

Ventilacijski sustavi za pušenje

Uz pridržavanje navedenih tehničkih uvjeta i zakonskih propisa, važno je voditi računa o kvaliteti proizvoda, kvalitetnoj usluzi, kao i o promociji trgovine kako bi se privukli kupci i ostvario uspješan poslovni rezultat.